Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Građanska razvojna agencija nezavisnih aktivista

Građanska razvojna agencija nezavisnih aktivista

Građanska razvojna agencija nezavisnih aktivista
Općina: Maglaj
Adresa: Liješnica 93
Kontaktna osoba: Haris Bajrić
harisbajric@live.com
Telefon: 603002302
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088855885108
Misija: GRANA je vodeća organizacija u organizovanju i poticanju građanskog aktivizma, društveno-ekonomskom razvoju opštine Maglaj, stvarajući bolje uslove života i unaprjeđujući lokalnu zajednicu, radne i životne uslove i perspektivu za sve.
Omogučiti pojedincima i organizacijama izvrsnost u raznolikosti!

Vizija: Vizija Agencije GRANA „građani pokretači razvoja.“
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 50
Broj volontera/ki: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou

Implementirani projekti: „Fudbal je naša zajednička igra“
„Postavljanje jarbola sa zastavom Bosne i Hercegovine na „Čikarino brdo“
Čiščenje izletišta na „Čikarinom brdu“ i postavljanje stola sa klupama.

Kod udruženja: 151697308053
Dodano: 2023-10-14 18:37:31 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni