Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Mreže udruženja Vijece mladih opcine Cazin

Vijece mladih opcine Cazin

Vijece mladih opcine Cazin
Općina: Cazin
Adresa: 77220 Cazin Ul. Cazinskih brigada bb
Kontaktna osoba: Sivić Emina
emina@cazin.net
Telefon: 061694703
Fax: 037512120
Misija: Promovirati i jačati omladinski aktivizam, povećati informiranosti mladih ne samo o njihovim pravima i obavezama nego i mogućnosti koje im se nude u radu sa mladima i omladinskom radu, te inicirati projekte sa ciljem povećanja učešća mladih kao ravnopravnih aktera u društveno-političkom životu zajednice.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 4
Broj volontera/ki: 80
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: - Strategija prema mladima je projekat koji realizira Vijeća mladih u suradnji sa Općinom Cazin kao partnerom.„Strategija prema mladima“ je jedan od 18 odobrenih projektnih prijedloga od 51 aplikacije raspisanog Javnog poziva pod nazivom Program za poduzetnu omladinu. Program za poduzetnu omladinu je jedna u nizu aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji finansira italijanska vlada, a implementira Svjetska banka u BiH.

- Index naklonjenosti prema mladima,
Index naklonjenosti prema mladima predstavlja jedan vid građanske inicijative, kojom se utvrđuje stepen naklonjenosti Općine prema mladima. Utvrđen je mehanizam koji je zasnovan na bodovanju kvaliteta politika prema mladima, tj. stepen ispunjavanja svojih zakonskih obaveza prema mladima.Index naklonjenosti prema mladima“ kojeg provodi Vijeća mladih općine Cazin u suradnji sa Uredom OSCE-a u Bihaću.

Kod udruženja: 211354791923
Dodano: 2012-12-06 04:45:52 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni