Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Mirovna udruženja Omladinski krug Kladanj

Omladinski krug Kladanj

Omladinski krug  Kladanj
Općina: Kladanj
Adresa: Avdage Hasića bb. ( ul. Luke br. 7. za poštu)
Kontaktna osoba: Ernada Avdibegović
erna_begovic20@yahoo.com
Telefon: 061821024
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: Omladinski krug Kladanj (Page. facebook)
Misija: Rad sa mladim ljudima i organiziranje bogatijih društveno obrazovnih sadržaja u lokalnoj zajednici. Razvijaje kod mladih ljudi kreativnosti te korištenje njihovog slobodnog vremena u korisne svrhe.
Vizija: Organizirane i osposobljene grupe mladih ljudi, koji djeluju u smjeru aktiviranja mladih ljudi, istraživanje problema mladih ljudi, spostavljanje odgovarajućeg dialoga sa lokalnom zajednicom, konitinuiranja sardnja sa domaćim i stranim donatorima, pri unapredjenu statusa mladih ljudi na lokalnom nivou.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 30
Broj volontera/ki: 30
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: Projekti koji su finansrani sa lokalnog nivoa, radilo se o projektima koji su određene omladinske manifestacije finansirali.
Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 0
Kod udruženja: 101341567589
Dodano: 2012-02-21 15:41:12 ; Zadnja izmjena: 2012-07-06 05:42:12 ;   

Korisnički meni