Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Mirovna udruženja Fondacija Schuler Helfen Leben

Fondacija Schuler Helfen Leben

Fondacija Schuler Helfen Leben
Općina: Sarajevo - Novo Sarajevo
Adresa: Topal Osman Paše 22
Kontaktna osoba: Adnan Pripoljac
adnan@shl.ba
Telefon: 033773000
Fax: 033773002
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.shl.ba
Misija: SHL BiH podržava razvoj omladinskog angažmana u BiH. Sa našim programima Omladinska politika, Omladinski angažman i Omladinsko obrazovanje, pružamo vještine i znanja u području civilnog obrazovanja, kao i inspiraciju i resurse. Sa ovim želimo potaknuti aktivne i neaktivne mlade da razviju svoje vlastite pozicije, projekte, inicijative te održive zagovaračke grupa mladih u svojim zajednicama i izvan nje.
Vizija: SHL radi u interesu mladih u BiH, dajući im priliku za učenje, povezivanje i razmjenu s drugima unutar i izvan zemlje, s ciljem da preuzmu odgovornost kao aktivni, kreativni i svjesni građani u otvorenom društvu sa jednakim standardima za sve.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Strano
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Kod udruženja: 131365520179
Dodano: 2012-01-16 07:48:25 ; Zadnja izmjena: 2013-04-09 09:10:30 ;   

Korisnički meni