Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna LOTOS -Zaštita mentalnog zdravlja

LOTOS -Zaštita mentalnog zdravlja

LOTOS -Zaštita mentalnog zdravlja
Općina: Zenica
Adresa: Muhameda S. Serdarevica broj 11
Kontaktna osoba: Emina Hadzihalilovic
lotos@bih.net.ba
Telefon: 061186955
Fax: 061186955
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/profile.php?id=486089034763010&ref=br_rs
Misija: “Lotos- Zaštita mentalnog zdravlja je nevladina organizacija za zaštitu mentalnog zdravlja djece i odraslih, počela sa radom u ratu 1992. godine, a registrovana 23.08.1995. godine u Zenici. Misija organizacije je zaštita mentalnog zdravlja, integracija mentalno hendikepirane djece i omladine, međusobna podrška porodicama sa invalidnim članovima, rad sa talentovanom djecom, omladinski aktivizam, edukacija, razvoj dobrovoljnog sektora i izgradnja tolerancije u lokalnoj zajednici, ljudska prava i ženski aktivizam.
Vizija: Organizacija Lotos pruža usluge djeci i mladima, kako zdravoj tako i sa različitim smetnjama u rastu i razvoju, te odraslim osobama – roditeljima/starateljima i nastavnicima koji se brinu o njima. Naši klijent-pacijenti /korisnici usluga su različite dobne, ekonomske i socijalne strukture, sa područja cijelog Zeničko-Dobojskog kantona, a i šire. Kroz svoje projekte Lotos popunjava praznine u radu Vladinih organizacija koja se bave zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i odraslih, te pitanja mladih i prava žena.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 90
Broj volontera/ki: 40
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Važne informacije za potencijalne partnere: Aktivnosti Lotosa se realizuju kroz:

-istraživačke projekte – rekreativne projekte
-dijagnostičko-terapijske projekte
-edukativne projekte za laike i stručnjake
-zajedničke projekte sa lokalnim, republičkim i internacionalnim organizacijama sa komplementarnim programom rada
-prevođenje, štampanje i distribucija literature iz oblasti mentalnog zdravlja

Lotos njeguje multikulturu, smanjuje tugu unutar porodice, podiže samopoštovanje i samopouzdanje kod djece i odraslih osoba.

Naši volonteri unose mir u dušu i nadu u budućnost.

Račun KM: 1610550003290078 kod Raiffeisen banke dd BiH filijala Zenica
Identifikacioni broj u Registru poslovnih subjekata: 4218023790009
Djelatnost humanitarnih organizacija – 85.322

Kod udruženja: 161540658380
Dodano: 2018-10-27 16:54:02 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni