Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Udruženja za razmjenu Mladi Volonteri

Mladi Volonteri

Mladi Volonteri
Općina: Visoko
Adresa: Kovacica 2
Kontaktna osoba: Belmin Debelac
belmin.debelac@gmail.com
Telefon: 061757604
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.mladivolonteri.org
Misija: Udruženje „Mladi Volonteri“ je apolitična, neprofitna, volonterska i humanitarna organizacija.
Udruženje se osniva sa misijom da promoviše volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad, na području Bosne i Hercegovine.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: pomaže u promociji volonterizma, civilnog aktivizma, omladinskog i humanitarnog rada; usmjerava svoje aktivnosti na prevenciju svih oblika rasne, polne, etnonacionalne i druge diskriminacije;
preduzima svoje aktivnosti radi unapređenja kulturnog i zabavnog života mladih; pomaže u promociji bosanskohercegovačke kulture i tradicije;

Vizija: Vizija udruženja:Udruženje podstiče i koordinira volonterizam, civilni aktivizam, omladinski i humanitarni rad svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano
Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 5
Broj članova: 200
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Kod udruženja: 221331335790
Dodano: 2012-03-09 18:37:30 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni