Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Mreže udruženja Vijeće mladih općine Goražde

Vijeće mladih općine Goražde

Vijeće mladih općine Goražde
Općina: Goražde
Adresa: Rifeta Čutune 30
Kontaktna osoba: Armin Terović
morier@live.com
Telefon: 061297948
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: -
Misija: Temeljni programski ciljevi Vijeća su:
 poboljšati kvalitetu života mladih i promicati prava mladih u općini Goražde,
 povezati i koordinirati stavove organizacija mladih u općini,
 predstavljati interese mladih u općini,
 služiti kao platforma za stvaranje projekata i programa za mlade,
 sudjelovati u izradi i praćenju provedbe općinskog programa djelovanja za mlade,
 poticati aktivno sudjelovanje mladih u aktivnostima vezanim za poboljšanje njihovog položaja u općini,
 raditi na smanjenju nezaposlenosti mladih u općini Goražde.

Vizija: Vijeće mladih Općine Goražde je autonomno i reprezentativno tijelo mladih u Općini Goražde koje zagovara i promiče interese mladih te razvija lokalnu politiku za mlade na načelima participativnosti i poštivanja potreba i prava mladih, a u skladu sa Članom 38. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Vijeće mladih općine Goražde je formirano 26.05.2011. godine u skladu sa Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (Članovi 37, 38, 39) i trenutno ga sačinjava 8 omladinskih udruženja sa područja općine Goražde:
- Udruženje mladih „Krug“ Berič – (predsjednica Edina Mudželet)
- Omladinsko volontersko udruženje „Stella magica“ Goražde – (Armin Terović)
- Udruženje mladih „Vir“ Vitkovići – (Nedim Kunovac)
- Udruženje mladih Ilovača – (Vildana Muslić)
- Udruženje mladih „Most“ Mravinjac – (Samira Muratović)
- Udruženje mladih „Grad“ Goražde – (Ernad Metaj)
- Omladinsko volontersko udruženje Sadba – (Armin Halilović)
- Udruženje mladih „Kum“ Goražde – (Arman Bešlija)

Predsjednik Vijeća mladih općine Goražde je Armin Terović, dok je Edina Mudželet predsjedavajuća Skupštine Vijeća mladih općine Goražde.

Vijeće mladih općine Goražde obuhvata omladinska udruženja sa područja cijele općine. Broj mladih koji su aktivno ili indirektno uključeni u rad Vijeća mladih se mjeri stotinama. Udruženja postoje minimalno jednu godinu ali sva imaju veliki broj realizovanih projekata iza sebe; volonterske akcije, rad na neformalnom obrazovanju mladih, promociji kulture, ljudskih prava, reproduktivnog zdravlja, ekologije.

Ovaj oblik zajedničkog funkcionisanja omladinskih udruženja služi kao platforma za stvaranje kvalitetnijih projekata i programa za mlade, pridonosi aktivnijem sudjelovanju mladih u aktivnostima vezanim za poboljšanje njihovog položaja u općini, te na najbolji način predstavlja interese mladih u općini.

e-mail Vijeća mladih općine Goražde: vijece.mladih.gorazde@gmail.com.

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou

Implementirani projekti: Vijeće mladih i udruženja mladih koja participiraju u njemu su do sada realizovali mnoštvo projekata i ostvarili vrlo značajne suradnje sa domaćim i stranim organizacijama; OSCE, World vision, GIZ, Partnerships in health, Institut za razvoj mladih KULT, itd. Najveći dio naših aktivnosti je podređen neformalnom obrazovanju mladih ljudi, promovisanju ljudskih prava, volonterizma, reproduktivnog zdravlja, solidarnosti, interkulturalnosti, promociji civilnog društva i sl.
Kod udruženja: 311326294492
Dodano: 2012-01-11 11:17:06 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni