Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Omladinska organizacija "Centar" M. Grad

Omladinska organizacija "Centar" M. Grad

Omladinska organizacija
Općina: Mrkonjić Grad
Adresa: Svetog Save 1 (Dom kulture)
Kontaktna osoba: Borislav Djuric i Njegos Tomic
centar.mrkonjic@gmail.com
Telefon: 050214075
Fax: 050214075
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.oocentar.org
Misija: Izjava o misiji: OO "Centar" M.Grad omogućava stavranje boljih uslova za život madih kroz rad, druženje i animiranje mladih za učestvovanje u javnom životu putem:
-javnog zagovaranja,
-psiho-socijalnih i obrazovnih programa.

Vizija: Izjava o viziji: Mladi su postali bitan faktor u kreiranju kulturnog i javnog života zajednice.
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 750
Broj volontera/ki: 250
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Omladinska organizacija “Centar” iz Mrkonjić Grada realizovala je u svojih 14 godina postojanja desetine projekata. Od tih projekata posebno izdvajamo izgradnju i opremanje Omladinskog doma, iz kojeg su mladi bespravno iseljeni i koji je prodat iz neopravdanih i nerazumljivih razloga, te izgradnju i opremanje dijela Doma kulture. Kroz aktivnosti koje organizujemo u Domu kulture godišnje prođe na hiljade mladih. Od tih aktivnosti pomenucemo samo neke:
• informisanje mladih putem info deska,
• besplatne usluge korišćenja interneta,
• muzička i plesna škola,
• besplatni kursevi informatike i stranih jezika,
• razni seminari i radionice.
• Kulturno-zabavne manifestacije (Koncerti, predstave i dr.)

Posebno smo ponosni na lokalnu volontersku službu putem koje smo do sada angažovali nekoliko stotina mladih, koji redovno pomažu starim licima, invalidnim licima i drugim ugroženim kategorijama.

Organizacija sprovodi i projekat “Zdravlje mladih”, a koji je državni odgovor na HIV/AIDS u ratom razrušenom i visoko stigmatiziranom okruženju, u sklopu kojeg realizujemo sljedece aktivnosti:
• sprovođenje vršnajčke edukacije u osnovnim i srednjim školama,
• organizovanje i sprovođenje vanškolskih aktivnosti;
• edukativne aktivnosti sa roditeljima, psiholozima, pedagozima i nastavnicima;
• organizovanje različitih događaja za mlade (koncerti, ulične aktivnosti i sl.);
• kontinuirana distribucija kondoma i edukativnog materijala.

OO Centar M. Grad je suosnivač: Omladinske mreže Bosne i Hercegovine, Udruženja oboljelih od rijetkih bolesti Bosne i Hercegovine, te Koalicije organiyacija u zdravstvi u Bosni i Hercegovini.

Naše aktivnosti su između ostalih podržali brojni građani, lokalne i državne vlasti, HE na Vrbasu, Hypo Bank-Adria Group, CRS, Svjetska banka, CARE, OSCE, CESVI, GTZ, UNDP, EU, UMCOR, Plava Sfera, OKC Banja Luka, OiA BiH,Udruženja gradova i opština Republike Srpske, SPC, Bayer, Perpetuum mobile, MG MIND, Asocijacija XY, Pfizer, Diskoteka Delta, NIK Trade, MIG elektro. STR Pressing i mnogi drugi.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: Prihod: 10069 - Rashod: 9993 = 76
Važne informacije za potencijalne partnere: Vrijednosti OO "CENTAR" Mrkonjić Grad
- Aktivan podmladak
- Naša efikasnost u realizaciji Vizije i Misije
- Radinost i međusobno povjerenje

Izjava o našim korisnicima:
- Djeca i omladina

Definišemo ih po:

1. Njihovim talentima za: sport i kulturu
2. Ograničenjima: Materijalno-finansijski lošem stanju, djeca zaostala u razvoju, oboljeli od rijetkih oboljenja, te lica sa invaliditetom

Strateški pravci:
- Jačanje kapaciteta organizacije i društveno-političke zajednice
- Širenje opšte kulture
- Zdravlje mladih
- Aktiviranje omladine u javnom političkom životu

Kod udruženja: 231326387440
Dodano: 2012-01-12 12:50:21 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni