Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Udruženje mladih "VIR"

Udruženje mladih "VIR"

Udruženje mladih
Općina: Goražde
Adresa: Prva Drinska brigada bb
Kontaktna osoba: Nedim Kunovac
nedim_kuni@hotmail.com
Telefon: 061328405
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.facebook.com/groups/128336860512117/?ref=ts
Misija: Udruženje mladih ''Vijeće za incijativu i razvoj'' (skraćeno UM "VIR") je neprofitna, nevladina i vanstranačka organizacija, finansirana sa ciljem promovisanja osnovnih demokratskih vrijednosti kao što su:

- poštivanje zakona,
- zaštita ljudskih prava i sloboda,
- zaštita prava mladih,
- podrška procesu demokratizacije,
- socio - ekonomski razvoj,
- multikulturalizam,
- Evropske integracije,
- Decentralizacija, reorganizacija i lokalni razvoj,
- Ekologija i zastita zivotne sredine

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 60
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou

Implementirani projekti: 1. Deponija NE, plaža DA (Izletište u Vitkovićima) 2010, finansirano od Agencije za vodno područje slivovi rijeke Save.
2. Podrška muzičkom talentu Izudinu Dragolju 2011. od - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Bekto Precisa, Ginex D.O.O., Općina Goražde
3. 18. septembar 2011., Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde.
4. Kurs informatike za osnovce 2011., finansirano od fondacije WorldVision Sarajevo.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 14.958, 00 KM
Važne informacije za potencijalne partnere: Udruženje mladih VIR formirano je 2010. godine i svojim aktivnostima i projektima nametnulo se građanima kao jedno od najaktivnojih omladinskih udruženja na području BPK Goražde.
Kod udruženja: 171336555833
Dodano: 2011-12-28 12:19:35 ; Zadnja izmjena: 2012-05-09 05:35:52 ;   

Korisnički meni