Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja PRONI Centar za omladinski razvoj

PRONI Centar za omladinski razvoj

PRONI Centar za omladinski razvoj
Općina: Brčko
Adresa: Mehmedagića 24, 76100 Brčko distrikt BiH
Kontaktna osoba: Jasmin Jašarević
info@proni.ba
Telefon: 049217695
Fax: 049217695
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.proni.ba
Misija: PRONI Centar za omladinski razvoj je nevladina, neprofitna, nestranačka, lokalna omladinska organizacija osnovana 1998 koja radi na razvoju demokratskog društva kroz:
zaštitu i promociju ljudskih prava,
omladinski rad u zajednici,
društveno obrazovanje,
izgradnju mira,
međusektorsku saradnju i
podršku omladinskim inicijativama
promociju EU integracija.

PRONI Centar radi na premoštavanju barijera koje stvaraju različitosti unutar društva. Radimo za pojedince i grupe u društvu koje će imati dobrobit od samog rada organizacije sa posebnim fokusom na mlade ljude.
Sarađujemo sa svim organizacijama iz nevladinog sektora, institucijama, vladinim agencijama na svim nivoima vlasti unutar same države, fondovima i agencijama izvan BiH koje dijele iste ciljeve i vrijednosti kao i pojedincima koji imaju intelektualni i ekonomski potencijal da podrže one ideje, ciljeve i vrijednosti za koje se zalaže i sama organizacija.

PRONI Centar radi u poslijeratnim područijima gdje je posebno izražena potreba za društvenom obnovom. Trenutno PRONI Centar djeluje na području sjeveroistočne BiH.

Vizija: PRONI Centar za omladinski razvoj ima viziju da svi mladi ljudi imaju sposobnosti da razviju sebe i jednaku mogućnost da doprinesu demokratskom i pravednom društvu u kome su njihove potrebe prepoznate i riješene. Aktivizam, saradnja i razumijevanje među ljudima su sastavni dio demokratskog i pravednog drustva.
Broj osoba na ugovoru o radu: 2
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj članova: 400
Broj volontera/ki: 11
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Kod udruženja: 271519821713
Dodano: 2011-12-27 17:09:32 ; Zadnja izmjena: 2018-02-28 12:44:29 ;   

Korisnički meni