Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Demokratski omladinski pokret

Demokratski omladinski pokret

Demokratski omladinski pokret
Općina: Sarajevo - Novo Sarajevo
Adresa: Soukbunar 16
Kontaktna osoba: Jasenko Jovančić i Aldijana Ademović
info@dop.ba
Telefon: 061902615
Fax: 033811033
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.dop.ba
Misija: Demokratski omladinski pokret (DOP) je nevladin pokret mladih u Bosni i Hercegovini koji zastupa interesnu sferu mladih, socijalnu ravnopravnost, antikorupciju, dobrotvornost, mir i ljudsku slobodu.
Vizija: Demokratski omladinski pokret nastoji izgraditi bolji položaj mladih u BiH, te povećati participaciju mladih u donošenju političkih odluka na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, od značja za mladu populaciju.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 5
Broj članova: 562
Broj volontera/ki: 40
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: - '' MOJA 2010 '' - Promocija izbora 2010
- '' Putuj Evropom - Youth Road Trip ''
- Učešće u izradi strategije za mlade Općine Novo Sarajevo
- 3 Koncerta za mlade '' Sarajevo Woodstock ''
- Nogometni turnir Suad Katana 2011
- Košarkaški turniri 2010 i 2011
- Do sada 12 humanitarnih akcija
- Humanitarni koncert za mlade u Domu mladih
- 6 Okrugli stolova na teme vezena za trenutni politiku prema mladima
- '' Ostajte ovdje '' - Projekat promocije NEodlaska mladih iz BiH
- Edukacija mladih o NVO sektoru
- Edukacija srednjoškolaca o izradi srednjoškolskih časopisa

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 50000 KM
Kod udruženja: 291327446024
Dodano: 2011-12-20 07:04:18 ; Zadnja izmjena: 2012-01-24 18:07:22 ;   

Korisnički meni