Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini
Općina: Sarajevo - Stari Grad
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Kontaktna osoba: Peter-Josip Bevanda
peter.josip.bevanda@gmail.com
Telefon: 033205850
Fax: 033205850
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.asubih.ba
Misija: Povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje ideja svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.
Vizija: Svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca!
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 1300
Broj volontera/ki: 400
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: Asocijacija srednjoškolaca u BiH postoji od 2007. godine, kada je održana Osnivačka skupština, a sa aktivnim radom se počelo odmah početkom 2008. godine.

PROJEKTI:
2008. godina:

-Peer to peer radionice

-PO brošure

-Promo bus

-Sastanci sa NVO

-1. ASuBiH Kamp

-Međunarodna saradnja

-1. Generalna skupština


2009. godina:

-Međunarodna saradnja

-Sastanci sa nevladinim organizacijama

-Edukacija-Aktivacija

-II ASuBiH kamp

-2. Generalna skupština

-17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca


2010. godina:

-Saznaj i napreduj

-Međunarodna saradnja

-Saradnja sa drugim NVO

-Lokalni timovi

-3. Generalna skupština

-17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca


2011. godina:

-Lokalni timovi

-Međunarodna saradnja

-Sastanci sa ministarstvima

-Sastanci sa nevladinim organizacijama

-4. Generalna skupština

-17.11. Međunarodni dan srednjoškolaca

Važne informacije za potencijalne partnere: Više informacija možete pronaći na našoj Facebook stranici: www.facebook.com/ASuBiH ili na našoj Web stranici: www.asubih.ba ili nam se možete obratiti i putem e-maila: asubih@yahoo.com
Kod udruženja: 71326301994
Dodano: 2011-12-14 16:40:47 ; Zadnja izmjena: 2012-01-11 12:15:10 ;   

Korisnički meni