Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Societas Familia supra omne

Societas Familia supra omne

Societas Familia supra omne
Općina: Sarajevo - Novi Grad
Adresa: Senada Poturka Senčija 27d
Kontaktna osoba: Lejla Bejdić
bejdiclejla@gmail.com
Telefon: 061304019
Fax: 033830372
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/Societas-Familia-supra-omne-371012163441233/
Misija: Svi članovi svake porodice imaju podršku da dosegnu svoj puni potencijal u društvu.
Vizija: Svi članovi porodice ojačani i sposobni da samostalno djeluju i svojim djelovanjem donose promjene u svojoj lokalnoj zajednici i budu koristan resurs u društvu.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 7
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Novoosnovano je udruženje, koje iza sebe nema nijedan implementiran projekat.
Kod udruženja: 81538587242
Dodano: 2018-10-03 17:05:12 ; Zadnja izmjena: 2018-10-03 17:20:56 ;   

Korisnički meni