Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Udruženje građanki Grahovo

Udruženje građanki Grahovo

Udruženje građanki Grahovo
Općina: Bosansko Grahovo
Adresa: Maršala Tita 16, 80 270 Bosansko Grahovo
Kontaktna osoba: Aleksandra Erceg
sandra.erceg86@gmail.com
Telefon: 065456746
Fax: 034850097
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: 3
Broj članova: 245
Broj volontera/ki: 16
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na regionalnom nivou

Implementirani projekti: Kroz osamnaest godina rada udruženje "Građanki Grahovo" implementiralo je niz projekata od značaja za cijelu lokalnu zajednicu, prije svega za djecu i omladinu.
- Otvaranje omladinskog kluba u sklopu kojeg je oformljena biblioteka.
- Obnova i uređenje dječijeg igrališta
- Opremanje kabineta u Osnovnoj školi "Grahovo". kabinet geografije, biologije, matematike, nabavka opreme za fizičko vaspitanje.
- Volonterske akcije sa djecom i omladinom u svrhu uređenja izletišta.
-Pokretanje dnevnog centra "Gnijezdo" namjenjenog za djecu i mlade koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
- Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja.

Kod udruženja: 311517906858
Dodano: 2018-02-06 08:45:21 ; Zadnja izmjena: 2018-02-06 08:50:28 ;   

Korisnički meni