Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKOG AKTIVIZMA CROA

CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKOG AKTIVIZMA CROA

CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKOG AKTIVIZMA CROA
Općina: Vogošća
Adresa: GORNJI HOTONJ 9
Kontaktna osoba: ZAFIR ŠIŠIĆ
zafircroa@gmail.com
Telefon: 033202382
Fax: 033202382
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/croabih/
Misija: Misija Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA je da utiče na povećanje omladinskog aktivizma na području cijele Bosne i Hercegovine i pruža edukaciju i poticaj mladima da postanu nosioci aktivnosti usmjerenih razvoju i dobrobiti društva na lokalnoj i regionalnoj razini te se integriraju u sve društvene sfere
Vizija: Aktivni i kompetentni mladi kao pokretači razvoja u lokalnoj zajednici
Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 1500
Broj volontera/ki: 2
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: Volontiranje je cool!
Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: Znanje IN, Korupcija OUT
Prevencija korupcije u obrazovanju Više znanja, više transparentnosti
Kreativno protiv vršnjčkog nasilja
Volimo kulturno naslijeđe Sarajeva
Reci ne vršnjačkom nasilju
Sport4Kids
Studija o zdravstvenom i socijalno-ekonomskom stanju stanovnika grada starijih od 65 godina
Dijalog i saradnja za uspješnije praćenje primjene strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana vlade KS
Evaluacija strategije za mlade Općine Vogošća
Youth and Media
Partnerstvo na projektu Volontiraj kreditiraj

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 67.177,00 KM
Kod udruženja: 131519986549
Dodano: 2018-02-02 21:16:01 ; Zadnja izmjena: 2018-03-02 10:29:33 ;   

Korisnički meni