Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Omladinski Resursni Centar Tuzla

Omladinski Resursni Centar Tuzla

Omladinski Resursni Centar Tuzla
Općina: Tuzla
Adresa: Hadži Bakirbega Tuzlića 1
Kontaktna osoba: Miralem Tursinović
orctuzla@bih.net.ba
Telefon: 035258077
Fax: 035258077
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.omladina-bih.net
Misija: Omladinski Resursni Centar (ORC) Tuzla pomaže u radu omladinskim organizacijama i pojedincima, posebno onima koji djeluju u manjim i "zatvorenim" lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini.
Vizija: Promocija demokratskih vrijednosti i potreba mladih ljudi i njihovih organizacija kao i Unapređenje znanja i vještina za aktivno uključivanje mladih u procese razvoja građanskog društva
Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 30
Broj volontera/ki: 30
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: ORC Tuzla je glavna kancelarije ALF mreže BiH od njenog osnivanja u BiH (http://www.annalindhfoundation.org/networks/bosnia-and-herzegovina).
Kampanja: mladi-odgovorni-tolerantni; Omladinska predizborna kampanja 2009; "Show that You(th) care; „Povrat omladinskih prostora“; „Dont be Uninformed“, partneri u regionalnom projektu „Regionalna akcija protiv diskriminacije“; „Mladi mogu napraviti bolje društvo“, regionalni partneri u projektu Prekogranična mreža za sigurnost i pomirenje na Balkanu i Turskoj http://cn4hs.org/

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 25117
Važne informacije za potencijalne partnere: - Jedan od največih projekata ORC-a koji datira iz 1997 godine jeste Omladinska Mreža BiH. Omladinska Mreža BiH trenutno okuplja 177 organizacija i 112 pojedinaca iz 73 mjesta BiH (pozorište, muzika, sport, ekologija, studentske inicijative, zaštita ljudskih prava, edukacija). Osnovna ideja jeste povezivanje omladinskih inicijativa (nezavisne organizacije, neformalne grupe i pojedince) sa čitavog područja Bosne i Hercegovine, rad na njihovom osnaživanju, podršci u implementaciji njihovih zajedničkih projekata, aktivnosti i ideja. Posebnu pažnju u razvoju ovog projekta smo usmjerili prema mladima koji žive u malim zajednicama i gradovima u BiH. www.omladina-bih.net. Tokom 2014 smo servisirali mrežu, posredovali smo u pronalaženju partnera za članove omladinskih organizacija usljed čega su mnoge organizacije ostvarile partnerstva sa domaćim i stranim organizacijama i implementirale projekte. Radili smo na studijskoj razmjeni između članova Omladinske mreže i organizacija civilnog društva iz regiona i Zapadne Evrope, kao i na neformalnoj edukaciji članova mreže tj. jačanju njihovih kapaciteta i pronalaženju potencijalnih donatora za njihove projekte.

- Od 1999 godine ORC Tuzla izdaje bilten Omladinske Mreže BiH. Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije o aktivnostima Omladinskog Resursnog Centra (ORC) Tuzla, te Omladinske Mreže Bosne i Hercegovine, informacije o mjesečnim aktivnostima omladinskih organizacija i grupa - članica ove mreže, njihovi planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare, školarine, stipendije...). Bilten se šalje na 5000 domaćih i stranih mail adresa. Novembarsko Izdanje biltena za 2014 godinu je ujedno i 186 izdanje mjesečnog biltena. Mjesečni bilten se može naći na www.omladina-bih.net

- Web stranica www.omladina-bih.net koja se svakodnevno nadopunjava korisnim informacijama o omladinskom aktivizmu u BiH i inostranstvu. (do sada preko 100.000 posjeta)

- Mailing lista Omladinske Mreže BiH sa preko 700 mail adresa na koje se svakodnevno šalju korisne informacije vezane za seminare, edukacije, školarine, pozive za projekte kao i sve ostale korisne informacije za Omladinski angažman u BiH

Kod udruženja: 311425987543
Dodano: 2015-03-10 05:37:55 ; Zadnja izmjena: 2015-03-10 05:40:00 ;   

Korisnički meni