Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Vijeće mladih općine Travnik

Vijeće mladih općine Travnik

Vijeće mladih općine Travnik
Općina: Travnik
Adresa: Mali trg bb
Kontaktna osoba: Adin Pinjo
adin.pinjo@gmail.com
Telefon: 062218385
Fax: 030511565
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/profile.php?id=320739104713364
Misija: - djelovanja na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju,
- pravo i obavezu legitimno predstavljati i zastupati interese svojih članica,
- da bude direktno uključeno u proces izrade i provođenja strategija prema mladima u općini Travnik s ciljem doprinošenja usvajanju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih,
- baviti se provođenjem zajedničkih projekata mladih u Federaciji te članstva i učešća, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višem nivou i na međunarodnom planu.
- baviti se i politikama koje se posredno dotiču mladih i koje utječu na opći razvoj i prosperitet te opću društvenu dobrobit, kao i svim ostalim pitanjima koja se posredno odnose na mlade.
- te sudjelovati u javnim raspravama i konsultacijama organa vlasti u procesu usvajanja: određene sektorske politike prema mladima, programa djelovanja za mlade, strategije prema mladima, dijelova budžeta koji se tiču pitanja mladih.

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 5
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Kod udruženja: 261415183593
Dodano: 2014-11-05 03:39:51 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni