Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Vijeće mladih Grada Mostara

Vijeće mladih Grada Mostara

Vijeće mladih Grada Mostara
Općina: Mostar
Adresa: Fra Ambre Miletića br.30
Kontaktna osoba: Idriz Haris
haris.idriz@yahoo.com
Telefon: 036312332
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.vmgm.org
Misija:

Vijeće mladih Grada Mostara svojim djelovanjem želi pomoći mladim ljudima pri riješavanju njihovih problema: obrazovanjem, informisanjem, organizovanjem kulturnih, sportskih i zabavnih događaja i uključivanjem u javni život.


Vizija:

Da mladi budu faktor koji utiče na kreiranje svog okruženja i tako doprinesu, ne samo svom, nego i razvoju cjele zajednice.


Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 17
Broj volontera/ki: 50
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: mreža omladinskih organizacija
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti:

- Kniževni projekt "Mala biblioteka" u sklopu kojega su u prvom ciklusu projekta tiskane zbirke poezije za 4 neafirmiranih mladih pjesnika. U drugom ciklusu projekta tiskana je zajednička zbirka poezija dvaju afirmiranih mladih pjesnika. Zbirke su plasirane besplatno s ciljem književne edukacije i promoviranja poezije.

Partneri projekta: British council, UN Volunteers,OKC Abrašević.

Linkovi : http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=009ddf73-272e-411f-9ce7-b0d77eb7f900&c=574044e8-c8c8-449a-85dd-05d49eb9b572
http://www.mostarlife.com/foto-promovirana-zbirka-pjesama-pono%C4%87ni-razgovori

- Globalni ekološki projekt "Let's do it Mostar" u sklopu kojega je organizirana velika akcija čišćenja u cijelom Mostaru.
Partneri projekta: Udruženje građana "Ringo", udruženje "Nešto više", "Studentski zbor sveučilišta u Mostaru.
Linkovi: http://doznajemo.com/2012/09/09/lets-do-it-mostar-preko-1000-volontera-sudjelovalo-u-ekoloskoj-akciji/
- "Street arts festival 2012." u trajanju 4 dana u sklopu kojega su se dešavali razni ulični likovni, vizuelni, audio,teatarski kao i plesni konceptualni umjetnički sadržaji.
Partneri projekta: UWC Mostar, British council, OKC Abrašević, UN Volunteers, Grad Mostar.
Linkovi: http://www.youtube.com/watch?v=0BJnXQSL9BY
-Zatim aktivnost "Sport za sve" kojim se renovirao teren za sportske aktivnosti svih generacija. Postavljeni su koševi i golovi. teren je restauriran i osposobljen za korištenje.
Partneri projekta: British council, UN Volunteers, Srednja mašinsko-saobraćajna škola, Univerzitetsko sportski centar "Midhad Hujdur-Hujka.
Linkovi: http://pogled.ba/mostar/novosti/31951-realiziran-projekt-vijea-mladih-grada-mostara-sport-za-sve
-"Vozi,živi zdravo i prakiraj sigurno", projekt u sklopu kojega su postavljena parking mjesta za bicikla s ciljem promoviranja biciklizma i omogućavanja sigurnog parkiranja .
Partneri projekta: Grad Mostar
Linkovi: http://www.bljesak.info/web/article.aspx?a=31a6cc1d-a126-4221-b643-7a3ac1410cf9&c=5de70792-d2d5-4648-8125-5206af0d3357
-"Kreaktivna zima" , četverodnevna sajamska aktivnost u javnom prostoru šetališta Grada Mostara povodom oživljavanja ulica u predprazničnoj atmostveri. Pozvani su svi građani,građanke kao i udruđenja i obrti da besplatno predstave svoje rukotvorine , kreativne ideje i sadržaje. Promovirana tradicionalna kuhinja te je upriličen i prigodan muzičko-zabavni sadržaj.
Partneri projekta: OKC Abrašević, Grad Mostar, UWC Mostar.
Linkovi: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P78blfIYf3s
-"One bilion rising", veliki plesni projekt čiji je cilj bio borba protiv nasilja nad ženama. Na glavnom trgu održanje veliki plesni skup na kojem je oko 1000 građana plesalo protiv nasilja nad ženama.
Partneri projekta : ASUBIH, Grad Mostar, V-day, Žene u BiH, ONA BiH.
Linkovi: http://www.youtube.com/watch?v=vdj9vItphOQ
-"Indeks naklonjenosti prema mladima" projekt čija realizacija još traje i koji ima za cilj istraživanje kako zapravo Grad Mostar izvršava svoje obaveze prema mladima. To podrazumijeva bodovanje financiranja mladih, omogućavanja prostora za mlade, izrade Strategije za mlade i rad službenika za mlade pri gradskoj upravi.
Prtneri projekta: OESCE.
-"Izgradnja edukativno informacijskog centra za mlade" ideja obnove i restauracije zgrade Gradske biblioteke .Projekt koji je tek u idejnoj i projektnoj izradi .


Važne informacije za potencijalne partnere:

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće mladih Grada Mostara sačinjavaju nevladine omladinske organizacije od kojih svaka ima svog predstavnika. Ono je krovna organizacija za mlade u Gradu Mostaru, koja ima svoje predstavnike u Komisiji za mlade. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.
Vijeće mladih Grada Mostara funkcionira putem Skupštine, Kolegija i Nadzornog odbora. Skupštinu koja je najviši organ upravljanja, sačinjavaju predstavnici nevladinih organizacija: "OKC Abrašević," "Graditelji mira," " UG Baćevići," "Studentski zbor sveučilišta u Mostaru," "Unija studenata Univerziteta Džemal Bijedić," "CEPA," "Vijeće učenika" i Sportski savez Grada Mostara." Unutar organizacije su također predstavnici omladisnskih organizacija koje joj se naknadno priključuju te koji sačinjavaju Savjetodavni tim koji sudjeluje na Skupštinama i iznosi prijedloge i ideje na razmatranje. Ti članovi su iz slijedećih organizacija: "Elsa Mostar", "Udruženje mladih psihologa," "UG Ringo," "Moj Grad," i "Balkan stringer." Vijeće mladih je organizacija otvorena za suradnju sa svim mladim ljudima i omladisnkim organizacijama u Mostaru. Kao takva u njoj također putem omladinskih projekata djeluju i pojedinci koji trenutno nisu članovi niti jedne organizacije te koji su kao takvi vanjski suradnici Vijeća mladih.


Kod udruženja: 281372337641
Dodano: 2013-06-27 07:03:40 ; Zadnja izmjena: 2013-06-28 00:05:20 ;   

Korisnički meni