Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Aktivistička udruženja Međunarodni centar za djecu i omladinu "Fortis"

Međunarodni centar za djecu i omladinu "Fortis"

Međunarodni centar za djecu i omladinu
Općina: Jablanica
Adresa: Sulje Čilića bb
Kontaktna osoba: Indira Čilić, Alik Lončar
centarfortis@yahoo.com
Telefon: 061327427
Fax: 063334993
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.centar-fortis.org
Misija: Kratak opis aktivnosti:

Okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i znanstvenim radom;promocija kulture, kulturnih, društvenih, znanstvenih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti; poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada; kontinuiran rad sa djecom i omladinom;

Vizija: Područje rada-djelatnost:

Rad sa djecom i omladinom u cilju njihovog napredovanja, kako u kulturnom tako i u društvenom, obrazovnom i duhovnom smislu;

Ciljevi organizacije:

Osigurati kontinuiran rad sa djecom i omladinom, na razvoju socijalnih vještina kroz mrežu omladinskih klubova;promocija i zaštita ljudskih prava, prava djece i uloge omladine u građanskom društvu.

Broj osoba na ugovoru o radu: 2
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 27
Broj volontera/ki: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Važne informacije za potencijalne partnere: Kratak opis aktivnosti:

Okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i znanstvenim radom;promocija kulture, kulturnih, društvenih, znanstvenih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti; poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada; kontinuiran rad sa djecom i omladinom;

Kod udruženja: 321365411288
Dodano: 2013-04-08 03:00:00 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni