Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini
Općina: Sarajevo - Stari Grad
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Kontaktna osoba: Azra Hidić
azra.hidicbh@gmail.com
Telefon: 205-850
Fax: 205-850
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.onabih.ba/Public/General/Home
Misija: Misija ONAuBiH je obrazovanje mladih na svim poljima novinarskog posla putem treninga, seminara i edukacija.
Vizija: Vizija ONAuBiH je postati krovna organizacija za omladinske medije u Bosni i Hercegovini.
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 10
Broj volontera/ki: 150
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: PROJEKTI ONAuBiH:
2008.
Karike časopis – pilot projekt
- Mladi iz Bosne i Hercegovine mogu pisati o:
- svojim problemima,
- stipendijama,
- treninzima, seminarima,
- iskustvu,
- drugim asocijacijama i slično.

Peer to peer – Projekt se održao u 3 grada. Oko 50 ljudi je bilo educirano o:
- osnovama novinarstva ,
- kako napraviti školske novine,
- kako osnovati redakciju,
- kako napisati vijest.

Promo bus – putovanje diljem Bosne I Hercegovine, posjetili smo 17 gradova, promovirali Asocijaciju, naše ciljeve, projekte, itd.

Generalna Skupština 2009.
Časopis Karike – Karike su postale prilog dnevnim novinama Oslobođenje (najpoznatijim novinama u Bosni i Hercegovini). U 2009. imali smo 4 izdanja.

Radio-novinarstvo
- 10 ljudi je bilo dijelom petodnevnog seminara,
- praktični i teorijski rad,
- napravili su 10 emisija o temama koje zanimaju mlade,
- emisije su se emitirale na radio-stanicama diljem Bosne I Hercegovine.

Foto-novinarstvo
- 3 grada, po 2 dana u svakom,
- teorijski i praktični rad,
- poslije projekta smo imali dobrotvornu izložbu.

Generalna skupština 2010.

Magazin Karike
- suradnja s Oslobođenjem,
- izdano 5 brojeva.


ONAuBiH Kamp 2010 – projekt je okupio 35 mladih iz Bosne i Hercegovine na Boračkom jezeru.
- 7 dana praktičnog i teorijskog rada,
- TV-, radio-, foto-novinarstvo i tiskani mediji,
- Radio-emisije i dnevne novine.

Foto-novinarstvo
- 7 dana putovanja diljem Bosne i Hercegovine,
- 2 dana teorijskog predavanja ,
- dobrotvorna izložba.

Generalna Skupština 2011.
Dan slobode medija – u suradnji s Media Centrom, RAK-om, Vijećem za tisak
- 13 gradova diljem BiH,
- promocija rada ONAuBiH i Vijeća za tisak/ Vijeća za štampu,
- dijeljen promotivni materijal o stanju medija u BiH,
- građani anketirani na temu slobode medija.

Mali novinari
- U Domu za nezbrinutu djecu Egipat u Sarajevu,
- S mlađom djecom se igralo, a stariji su prošli obuku o važnosti medija i foto-novinarstva,
- Oko 15 učesnika.

Karike
- Izlaze samostalno,
- Za 2011. planirana su 2 broja.

Generalna skupština

Kod udruženja: 191326304504
Dodano: 2011-12-22 08:14:57 ; Zadnja izmjena: 2012-01-11 12:55:22 ;   

Korisnički meni