Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II
Općina: Sarajevo - Novi Grad
Adresa: Gatačka 18
Kontaktna osoba: Renata Vrdoljak
ncm.putokazi@gmail.com
Telefon: 788-405
Fax: 788-406
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.mladicentar.org
Misija: Osnovni zadatak NCM-a Ivan Pavao II. je pružiti mladima mjesto odgoja u vjeri, pružiti mladima priliku za susrete s drugima i drugačijima, te ponuditi dodatno obrazovanje. Misija, kroz navedene tri glavne okosnice djelovanja, se ostvaruje organizacijom različitih duhovnih susreta (molitve, duhovne vježbe, Križni put...); organizacijom susreta mladih (biskupijskih, nacionalnih, regionalnih, internacionalnih, sportskih susreta); organizacijom socijalnih projekata, kroz koje se mladi senzibiliraju za čovjeka koji stoji na rubu društva (volonterski projekti, ljetni kampovi); organizacijom formativnih i edukacijskih projekata (seminari, tečajevi, dugotrajne formacije...). Kroz sve projekte i aktivnosti organizirane od strane NCM-a Ivan Pavao II. provlače se i gaje vrjednote nesebične ljubavi, samopoštovanja i poštovanja drugoga, altruizma, humanizma...
Vizija: Vizija NCM-a Ivan Pavao II. nalazi se u njegovom imenu. Blaženi papa Ivan Pavao II. gradio je mostove prema ljudima različitog podrijetla i različitih uvjerenja. Mostovi su smjernice za stanje u Bosni i Hercegovini, a i u Europi. Ivan Pavao II. je imao poseban odnos prema mladima, volio ih je i imao povjerenje u njih, a i oni su bili oduševljeni susretom s njim i slušali su pozorno njegove riječi. Stoga je i dugoročni cilj NCM-a pružanje prilike mladima da kroz različite aktivnosti i projekte dođu do izražaja, pokažu svoje talente i sposobnosti, te postanu vrijedni povjerenja odraslih. Također se mladima želi pružiti prilika da razbijaju predrasude i grade mostove prema drugima, bez obzira na nacionalnu, dobnu, spolnu ili rasnu pripadnost
Broj osoba na ugovoru o radu: 6
Broj povremeno zaposlenih osoba: 5
Broj volontera/ki: 200
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: Edukacija mladih lidera - Animatori
Volonterska akcija - 72 sata bez kompromisa
Škola volonterizma
Edukacija djece bez roditeljskog staranja - Mali putokazi u život
Smanjenje stigme osoba koje žive sa HIV virusom
Malonogometna liga
Ljetni edukativo-zabavno-radni kampovi

Važne informacije za potencijalne partnere: Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II djeluje već 6-7 godine i uspješan je u radu sa mladima kroz mnoštvo projekata i ostavrenih kontakata kako u BiH, regiji i inozemstvu. Prepoznatiljiv je već u krugovima svoga djelovanja, te je stekao povjerenje svojih partnera kroz svoje učešće i zalaganje u svom radu. Centar trenutno djeluje u jednoj privatnoj kući, ali se već gradi veliki Centar sa sportskom dvoranom, smještajnim kapacitetom za 50 osoba, salama za seminare i konferencije, vlastitim uredima, te uredima za iznajmljivanje.
Kod udruženja: 241324630311
Dodano: 2011-12-22 07:33:56 ; Zadnja izmjena: 2011-12-23 03:52:13 ;   

Korisnički meni