Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za Osmijeh

Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za Osmijeh

Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za Osmijeh
Općina: Tuzla
Adresa: Matije Gupca 13
Kontaktna osoba: Asja Dizdarević
osmijeh@osmijeh.org
Telefon: 035362832
Fax: 035362831
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.osmijeh.org
Misija: Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ ima za cilj da pomogne lokalnim zajednicama da osnaže mlade ljude i djecu koristeći različite interaktivne aktivnosti i obuke o ulozi vođe. OzO svoju ulogu temelji na načelima i principima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti, a inspiraciju za odnos prema djeci i mladima pronalazi u UN Konvenciji o pravima djeteta.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Važne informacije za potencijalne partnere: OzO podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka u skladu sa Ustavom, Zakonima, UN Konvencijom o dječijim pravima i ovim Statutom.

Ostvarivanjem ciljeva i zadataka svoje organizacije OzO:
• doprinosi razvoju svojih članova i redovno ih upoznaje sa pravima koji su im Ustavom, Zakonima, a posebno UN Konvencijom o dječijim pravima zagarantovani
• svestrano vaspitava svoje članove i razvije pozitivne osobine kao što su: radinost, skromnost, istrajnost, snalažljivost, hrabrost, poštenje, štedljivost, smisao za život u manjim i većim kolektivima, pomoć drugima u nevolji i pomoć starijim osobama;
• razvija kod svojih članova poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, poštivanje ličnog, vjerskog i političkog ubjeđenja i nepolitičnost organizacije i njenih sekcija i klubova;
• postiče kod članova interesovanje za nauku, tehniku i kulturu, doprinosi korisnom ispunjavanju slobodnog vremena mladih, rekreaciju i odmor;
• Aktivno radi na uspostavljanju veze djece i mladih sa njihovom zajednicom kako bi činili pozitivne promjene.

Kod udruženja: 281328097281
Dodano: 2011-12-19 09:00:16 ; Zadnja izmjena: 2012-02-01 06:55:22 ;   

Korisnički meni