Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Udruženje humanitarno društvo

Udruženje humanitarno društvo

Udruženje humanitarno društvo
Općina: Tuzla
Adresa: 2. tuzlanske brigade 19/1
Kontaktna osoba: Jasminka Tadić Husanović
prijateljice@bih.net.ba
Telefon: 035245210
Fax: 035245211
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.prijateljice.info
Misija: Udruženje humanitarno društvo Prijateljice se na human, otvoren i profesionalan način zalaže za aktivno učešće i bolji položaj korisnika u zajednici, pružanjem psihosocijalne, edukativne, savjetodavne podrške i uslužnih djelatnosti, uz mogućnost zapošljavanja, doprinoseći demokratskom razvoju društva u cjelini.
Vizija: Udruženje humanitarno društvo PRIJATELJICE teži da postane profesionalna, stabilna, dugoročno održiva i priznata organizacija koja će efikasnim i kvalitetnim uslugama prilagoditi svoj rad potrebama korisnika, u oblasti psihosocijalne, savjetodavne (zdravstveno, pravno i dr.), edukativne podrške i uslužnih djelatnosti građanima, porodici, vladinom i nevladinom sektoru, te bazirajući svoj rad na principima tolerancije, humanosti, solidarnosti, umrežavanja i brige za zajednicu djelujući na području Bosne i Hercegovine i šire.
Broj osoba na ugovoru o radu: 12
Broj povremeno zaposlenih osoba: 30
Broj članova: 42
Broj volontera/ki: 12
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: -psihosocijalna i savjetodavna podrška za žene i djecu
-edukacija za žene (šivenje, frizerski i kurs računara, kreativne radionice, osnove poduzetništva)
-podrška svjedocima ratnih zločina i porodicama nestalih osoba
-igraonica za predškolsku djecu
-centar za djecu sa poteškoćama u razvoju
-inkluzivna nastava
-mirovne aktivnosti u osnovnim školama oba entiteta
-regionalna saradnja (omladinski aktivizam): BiH, Srbija i Hrvatska
-podrška povratnicima u Srebrenicu, Zvornik i Ugljevik
-pružanje usluga čišćenja i održavanja stambenih i poslovnih prostorija
-međunarodna mreža (Srbija, Makedonija, Albanija, Hrvatska i Švedska) za razvoj demokratije i jednake mogućnosti

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 527.006 KM
Kod udruženja: 161325058382
Dodano: 2011-12-15 04:31:12 ; Zadnja izmjena: 2011-12-28 02:46:29 ;   

Korisnički meni