Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Demokratska organizacija mladih - DOM VK

Demokratska organizacija mladih - DOM VK

Demokratska organizacija mladih - DOM VK
Općina: Velika Kladuša
Adresa: Ibrahima Mržljaka bb
Kontaktna osoba: Jasmina Keserović
dom.mladih@gmail.com
Telefon: 037773911
Fax: 037773911
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.domvk.ba
Misija: Demokratska organizacija mladih Velike Kladuša (nekad Dom mladih Velika Kladuša) je omladinska organizacija osnovana 1998 godine kao odgovor na potrebe mladih u politički konfuznoj i pasivnoj sredini kao što je Velika Kladuša. Zalažemo se za ravnopravan status mladih u lokalnoj zajednici. Također radimo na osnaživanju NVO sektora u našoj zajednici i široj regiji kroz pružanje tehničke i stručne pomoći.
Vizija: Jaka, nezavisna, samoodrživa krovna institucija za pitanja mladih, sa autoritetom u zajednici koja, uz saradnju sa vladinim institucijama, radi na stvaranju sigurnog pravnog i političkog okruženja za život i rad mladih. Sarađuje i jača civilnu i građansku inicijativu u regionu.
Osnovni Cilj organizacije DOM VK afirmacija mladih, pružanje uslova mladima za kreativan rad na svim poljima nauke, kulture, umjetnosti, itd. a naručito razvoj svijesti o ljudskim i dječijim pravima te razvoj procesa demokratizacije, razvijane radnih navika, stvaralačkih sposobnosti i kreativnosti mladih, uključivanje mladih u svjetske tokove života i rada, itd., navedeno radimo kroz organizovanje seminara, radionica, motivisanje mladih za obrazovanje i učenje kroz rad u radionicama, pružanje podrške mladima i druge aktuelne sadržaje koji afirmiraju prave vrijednosti mladih.

Demokratska Organizacija Mladih inicijator potisivanja Sporazuma između samih ne-vladinih organizacija kao i inicijator i potpisnik u ime svih NVO sa područja Općine Velika Kladuša Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Nevladinih/neprofitnih organizacija općine Velika Kladuša od 07.06.2007., kao predlagač i osnivač Parlamenta mladih općine Velika Kladuša, jedan od inicijatora za formiranje Komisije za pitanja mladih pri Vijeću općine Velika Kladuša, i pozicije Savjetnika/referenta za pitanja mladih, uspostavljanje grantova za mlade i NVO u okviru Budžeta Općine Velika Kladuša.

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj članova: 200
Broj volontera/ki: 100
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou

Implementirani projekti: Uspostavljena dobra saradnja sa predstavnicima lokalne uprave i samouprave (koji kroz projekte podržavaju rad organizacija, obezbjedili su prostorije za rad, ...itd.), predstavnicima OSCE-a BiH, GTZ-a, MCAB Oxford, te drugim međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini, sa osnovnim i srednjim školama na području Općine Velika Kladuša, Institucijama od općinskog i kantonalnog značaja, zatim sa ostalim NVO - ma u našoj zemlji ali van naših granica, kao i medijima.

Implementirani projekti u zadnje tri godine:

1.Projekat Mladi i zajednica – Imaš pravo da znaš,finansijski podržan od Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

2.Projekat ’’Pokreni se-glasno protiv nasilja'' projekat finansijski podržava Američka ambasada u BiH.(projekat u toku implementacije).

3.Projekat ’’Volontiraj jedan dan’’ Srednjoškolci/ke Općine Velika Kladuša volontirali su u Općinskom organu uprave i u velikokladuškim javnim ustanovama i preduzećima zahvaljujući potpisanom sporazumu izmedju Općinskog načelnika Edina Behrića i Demokratske organizacije mladih (DOM) Velika Kladuša.

4.Projekat “Mir i saradnja 20 godina poslije” projekt implementiran u saradnju sa NVO Perpetuum Mobile - Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka, finansijski podržan od strane Američke Ambasade u BiH.

5.Projekat M1 Velika Kladuša finansijki podržan od strane Instituta za razvoj mladih Kult.

6.Projekat: ''Moje zanimanje – moj izbor finansijski podržan od strane Općine Velika Kladuša.

7. Projekat: Sudjelujem, zaključujem i odlučujem podržan od strane Ministarstva kulture i sporta F BiH .

8.Projekat: ''škola bez nasilja'' finansijski podržan od strane Općine Velika Kladuša.

9.Projekat: ''Mladi i dijaspora'' finansijski podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ranije implementirani projekti:

1. Implementacija projekta ''Budi pametan/a izbor je tvoj'' podržan od strane Fedarnog ministrastva zdravstva ( F BiH), cilj je promovisanje života bez droga i sprečavanje korišćenja droga, naročito kod mladih.

2. Projekat ‘‘Mi i zajednica – neka žene odluče‘‘, podržan kroz FIGAP program (Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender centar F BiH i Gendar RS, Ministarstvo za ljudska prava BiH).

3. Projekat ‘‘Misija –zajedno protiv droge‘‘ podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke iz sredstava ostvarenih prometom lutrije BiH u 2010.

4. Projekat ''Bez nasija, molim!'' podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

5. Projekat ‘‘Zajedno u prevenciji – zajedno za mlade‘‘ podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

6. Projekat ''Budi moj prijatelj'' podržan od strane UNICEF-a Bosne i Hercegovine.

7. Projekat u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT – ‘‘Mladi prate politiku prema mladima‘‘ podržan od strane Evropske unije (EU).

8. Projekat ''Zajedno za život bez straha'' podržan kroz FIGAP program (Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Gender centar F BiH i Gendar RS, Ministarstvo za ljudska prava BiH).

9. Projekat ''Uređenja podova i uvođenje centralnog grijanja u područnu školu Polje'' (Općina Velika Kladuša i Prva osnovna škola).

10. Projekat ''Zajedno za zajednicu'' podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine.

11. Projekat ''Stop vršnjačkom nasilju'' podržanog od strane Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

12. Projekat ''Mladi su Zakon'' podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

13. Projekat ''Rekonstrukcija školskog objekta osnovne područne škole u mjestu Stabandža'' podržanog od strane Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice.

14. Projekat ''Budi svoj – Budi in!'' podržan od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 45.936,00
Kod udruženja: 191518521568
Dodano: 2011-12-07 07:32:13 ; Zadnja izmjena: 2018-02-13 11:33:02 ;   

Korisnički meni