Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Odred izviđača Sebilj

Odred izviđača Sebilj

Odred izviđača Sebilj
Općina: Novi Grad
Adresa: Olimpijska 30
Kontaktna osoba: Mahir Agić
mahiragic1@gmail.com
Telefon: 061376184
Fax: -
Web adresa ili link na društvenoj mreži: -
Misija: Zajedničkim radom na temeljima univerzalnih vrijednosti odgojimo generaciju budućnosti!
Vizija: Do 2025. godine postati najuspješniji izviđački odred u Bosni i Hercegovini
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 25
Broj volontera/ki: 4
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: Izviđački kampovi januar–decembar 2016

Redovne izviđačke aktivnosti Januar 2018 –
decembar 2018

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 2744,00 KM
Važne informacije za potencijalne partnere: Odred svoje ciljeve i zadatke ostvaruje:
a. organizovanjem rada i života u radnim i organizacionim jedinicama, na osnovu inicijative i želje samih članova;
b. organizacionim savlađivanjem Programa Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza izviđača Bosne i Hercegovine i Programa rada Odreda, uz razvijanje unutrašnje discipline i ostvarivanje uslova za rad u manjim i većim kolektivima, uz primjenu principa
vodnog sistema ;
c. organizovanjem izviđačkih izleta, pohoda i smotri, kao i drugih oblika rekreacije,
uključujući omladinski turizam, doprinos u upoznavanju ljudske zajednice, njene historije, kulture, razvoja prirodnih ljepota, znamenitosti i kulturnih bogatstava;
d. saradnja sa školama, vaspitnim ustanovama i institucijama, te sa drugim društvenim
organizacijama na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, organima vlasti i drugim;
e. uključivanjem članova i jedinica u život i aktivnosti društvene sredine u kojoj izviđači rade i žive, izdavanjem izviđačke i druge literature, potrebne članovima organizacije i njihovim uključivanjem u izviđačko—skautske akcije i aktivnosti, kao i rješavanje zadataka i
potreba jedinice i organizacije;
f. osposobljavanjemi školovanjem izviđačkih kadrova;
g. ostale aktivnosti koje doprinose razvoju Odreda i njegovih ciljeva.

Kod udruženja: 301538473690
Dodano: 2018-10-02 10:06:34 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni