Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Vijeće mladih općine Orašje

Vijeće mladih općine Orašje

Vijeće mladih općine Orašje
Općina: Orašje
Adresa: III ulica br. 86 Omladinski dom, 76270 Orašje
Kontaktna osoba: Beširević Emir
emir_besirevic@hotmail.com
Telefon: 063818115
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/vijece.mladih.orasje/
Misija: Poticanje i promovisanje omladinskog aktivizma i jačanje kapaciteta omladinskih organizacija, članica Vijeća mladih i pojedinaca, radi uspješnog rješavanja problema mladih na lokalnom nivou.
Vizija: Mladi razumiju i aktivno učestvuju u rješavanju problema mladih i u partnerstvu sa lokalnim vlastima ostvaruju pozitivne promjene u zajednici.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 15
Broj volontera/ki: 136
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: Prvi projekat koji je Vijeće mladih realizovalo je bio pod nazivom „Mladi za mlade“ u saradnji sa Gopa mbH (YEP – Projekat zapošljavanja mladih) i trajao je od 01.03.2014. do 28.02.2015. godine. Rezultat projekta je bio otvaranje volonterskog servisa koji trenutno broji preko 100 volontera i otvaranje 3 nove firme koje trenutno imaju 5 zaposlenih.

Drugi projekat koji smo uspješno završili je bio u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje „Zajedno u obnovi“ gdje je bilo uposleno 15 osoba mlađih od 35 godina na poslovima obnove i saniranja šteta nakon majskih poplava 2014. godine. Projekat je trajao 3 mjeseca tj. od 01.08.2014. do 31.10.2014. godine.

Treći projekat je bio u saradnji sa NVO DON prijedor, pri čemu je poslano 15 djece mlađe od 15 godina na planinu Kozaru na 10 dana gdje su imali svakodnevne radionice.

Četvrti projekat smo radili u saradnji sa Udrugom građana „Revolt“ Tuzla i organizacijom "Pod lupom" gdje smo na Parlamentarnim izborima 2014. godine postavili preko 50 posmatrača od kojih su sve bile osobe mlađe od 35 godina. Projekat je rađen na nivou cijele BiH pod nazivom „Pod lupom“.

Peti projekat bio je nastavak našeg drugog, gdje smo u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje u njihovom projektu „Zajedno u obnovi“ ponovo zaposlili 15 osoba na 2 mjeseca. Trajanje projekta od 01.11. do 31.12.2014. godine.

Prvi projekat vezan za kulturu održan je 13.06.2015. pod nazivom "Večer orijentalnog plesa" i na projektu je bilo prisutno 6 plesnih grupa iz raznih dijelova BiH. Projekat je rađen u saradnji sa Centrom za kulturu Orašje.

Sedmi projekat završen je sa 30.09.2015. a ticao se izgradnje dječjeg igrališta na lokaciji kod Omladinskog doma. Na ovom projektu partneri su bili Institut za razvoj mladih KULT i Federalni zavod za zapošljavanje. Na projektu je bilo zaposleno 5 osoba na period od 3 mjeseca.

Početkom 2016 godine članovi Vijeća mladih se uključuju u humanitarnu akciju pomoći dječaku bez oba roditelja u vidu renoviranja spavaće sobe i sobe za učenje, te kuhinje i kupatila. Partneri na projektu su bili Centar za socijalni rad Orašje, Općina Orašje, Osnovna škola Orašje, Mjesna zajednica Orašje i Crveni Križ općine Orašje.

U toku 2016-te Vijeće mladih OO je udomilo slijepog psa i o njemu se brinulo sve do 29.08.2017. dok nismo pronašli adekvatnu ustanovu koja će ga u narednom periodu rehabilitirati i udomiti.

Sredinom 2016-te godine Vijeće mladih uz pomoć Vlade Županije Posavske završava radove na dječjem igralištu i povećava njegov sadržaj.

Jedan od projekata na kojem smo radili je osnivanje Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine gdje je Vijeće mladih općine Orašje dalo jedan od većih doprinosa pri kreiranju krovnog tijela za sve omladinske organizacije i mlade ljude u FBiH.

Posebno značajan projekat kojeg smo započeli u decembru 2016 godine je upošljavanje 2 osobe sa invaliditetom u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Pilot projekti na osnovu kojih smo došli ideju za projekt "Muzički kutak" su bile svirke na otovrenom pojedinih članova Vijeća mladih općine Orašje i njihovih kolega muzičara u toku 2016 godine.
U toku 2017 godiine realizovali smo dio projekta „Muzički kutak“ tj. nabavka muzičke opreme i opremanje prostora za vježbanje za mlade bendove.

Krajem 2017 godine završen je projekat „Mladi za mlade 2“ gdje smo u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta ponovo izvršili obuke iz pisanja biznis planova i pomogli pri otvaranju 3 nove firme.

Važne informacije za potencijalne partnere: Vijeće mladih općine Orašje registrovalo se prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Članice Vijeća mladih su: NVO mladih“ PULS“, Klub borilačkih vještina „Škorpion“, UG Mladi urbano za kultutu (MOZaK) i Bošnjački hor „Azizija“.
Trenutno brojimo 136 volontera i 15 članova mlađih od 35 godina i mnoštvo partnera sa kojima smo surađivali u protekle četiri godine.
Sve projekte koje smo započeli sa našim partnerima, uspješno smo i realizovali.
Dosadašnji partneri: Gopa mbH (YEP – Projekat zapošljavanja mladih), Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Udruga građana „Revolt“ Tuzla, NVO DON Prijedor, Institut za razvoj mladih KULT, "Centar za kulturu" Orašje, Općina Orašje, Vlada Županije Posavske, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Centar za kultutu Orašje, Crveni križ općine Orašje, Reiffeisen Bank dd i dr.

Kod udruženja: 61519215044
Dodano: 2018-02-16 14:12:15 ; Zadnja izmjena: 2018-02-21 12:12:12 ;   

Korisnički meni