Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo SUMERO-SAVEZ ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAM

SUMERO-SAVEZ ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAM

SUMERO-SAVEZ ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAM
Općina: Ravno
Adresa: Rašida Bešlije 73, Sarajevo
Kontaktna osoba: Haris Haverić
haverić.haris@sumero.ba
Telefon: 033268640
Fax: 033268641
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.sumero.ba
Misija: SUMERO kao Savez organizacija civilnog društva promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.
Vizija: Društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.
Broj osoba na ugovoru o radu: 2
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 100
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: 1. Život u lokalnoj zajednici-Open Society Foundation
2. Podrška inkluziji osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini-Češka razvojna agencija People in Need
3. Život u lokalnoj zajednici-FB&H Ministarstvo rada i socijalne politike
4. Podrška programa “Život u lokalnoj zajednici”-USAID-Misija u BiH
5. Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini-USAID PPMG
6. DI-SP- USAID PPMG projekt
7. PERSON-Partnerstvo za osiguranje reforme podrške u drugim narodima-Europska Unija - IPA – Instrument pretpristupne pomoći (IPA Objekat civilnog društva (CSF)
8. Podrška osobama sa teškim poteškoćama-Raiffeisen Bank BiH, Tondach, Securitas
9. Standardi za procjenu invalidnosti-World Bank
10. Aktivno učenje - Unapređenje procesa inkluzivnog obrazovanja i adekvatnih obrazovnih programa za djecu sa poteškoćama u razvoju u BiH-Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF-CEE)

Važne informacije za potencijalne partnere: SUMERO je jedna od najvećih organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini . Sumero okuplja i usko sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama koje zastupaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske što nam daje mogućnost da za ovu populaciju utičemo na donošenje pozitivnih promjena na području cijele BiH.
Kod udruženja: 241519725037
Dodano: 2018-02-16 13:31:45 ; Zadnja izmjena: 2018-02-27 09:50:58 ;   

Korisnički meni