Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo NVO TRAG

NVO TRAG

NVO TRAG
Općina: Sarajevo - Centar
Adresa: Kranjceviceva 35
Kontaktna osoba: Amela Sućeska
amela.suceska@gmail.com
Telefon: 062104528
Fax: 000000000
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/bksbih/
Misija: Podrška razvoju civilnog društva i pomoć u zaštiti ljudskih prava ,sloboda I zaštita prava manjina;

- Pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata iz oblasti, kulture, socijalne politike,sporta,obrazovanja,poljoprivrede,privrede,smanjenja nezaposlenosti, ekologije, turizma, zaštite životne sredine, zdravlja te projekata vezanih za formiranje Banke koštane srži;
- podsticaj i podrška razvoju lokalne smouprave na principima evropskih vrijednosti;
- Učešće u projektima planiranja razvoja NVO sektora i jačanja saradnje
Između NVO-a
- Podrška programima povećanja energetske efikasnosti;
- Učešće u provođenju programa zaštite okoliša;
- Učešće i podrška u promociji projekata učenja radi prekvalifikacija i učenja
kao psiho terapije a posebno za mlade osobve ;
- Pomoć I podrška pri izrada i vođenje baze podataka o nezaposlenim licima, njihova edukacija i treninga za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i pomoć pri zapošljavanju mladih I žena u skladu sa zakonom.
- Organizovanje samostalno ili sa drugim subjektima seminara, okruglih
stolova I debata, kulturnih događaja, izložbi, festivala, predavanja,
prezentacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
- Pomoć u provođenju projekata informatičkog obrazovanja;
- Pomoć građanima na širenju modela ponašanja, tolerancije, i demokratizaciju društva,uz međusobna uvažavanja različitosti na svim poljima
- Podrška projektima zdrave ishrane i proizvodnje zdrave hrane i širenja
svijesti građan o zdravoj ishrani
- Podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi kroz učešće
u projektima u oblasti umjetničke fotografije, filma, filmske, likovne, dramske i muzičke i scenske umjetnosti
- Rad na jačanju kapaciteta mladih ljudi koji će volontirati u Udruženju;
- Izdavanje brošura, knjiga, biltena, web stranica i portala koje koriste
ostvarivanju ciljeva djelatnosti Udruženja a sve u skladu sa zakonom
- Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- Razmjena iskustava i saradnja sa istim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- Pomoć I podrška pri organizovanje humanitarnih koncerata,aukcija slika i sličnih manifestacija u cilju ostvarivanja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom

Vizija: Podrška razvoju civilnog društva i pomoć u zaštiti ljudskih prava ,sloboda I zaštita prava manjina;

- Pomoć i podrška u izradi i implementaciji projekata iz oblasti, kulture, socijalne politike,sporta,obrazovanja,poljoprivrede,privrede,smanjenja nezaposlenosti, ekologije, turizma, zaštite životne sredine, zdravlja te projekata vezanih za formiranje Banke koštane srži;
- podsticaj i podrška razvoju lokalne smouprave na principima evropskih vrijednosti;
- Učešće u projektima planiranja razvoja NVO sektora i jačanja saradnje
Između NVO-a
- Podrška programima povećanja energetske efikasnosti;
- Učešće u provođenju programa zaštite okoliša;
- Učešće i podrška u promociji projekata učenja radi prekvalifikacija i učenja
kao psiho terapije a posebno za mlade osobve ;
- Pomoć I podrška pri izrada i vođenje baze podataka o nezaposlenim licima, njihova edukacija i treninga za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i pomoć pri zapošljavanju mladih I žena u skladu sa zakonom.
- Organizovanje samostalno ili sa drugim subjektima seminara, okruglih
stolova I debata, kulturnih događaja, izložbi, festivala, predavanja,
prezentacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
- Pomoć u provođenju projekata informatičkog obrazovanja;
- Pomoć građanima na širenju modela ponašanja, tolerancije, i demokratizaciju društva,uz međusobna uvažavanja različitosti na svim poljima
- Podrška projektima zdrave ishrane i proizvodnje zdrave hrane i širenja
svijesti građan o zdravoj ishrani
- Podrška razvoju kreativnih i umjetničkih vještina mladih ljudi kroz učešće
u projektima u oblasti umjetničke fotografije, filma, filmske, likovne, dramske i muzičke i scenske umjetnosti
- Rad na jačanju kapaciteta mladih ljudi koji će volontirati u Udruženju;
- Izdavanje brošura, knjiga, biltena, web stranica i portala koje koriste
ostvarivanju ciljeva djelatnosti Udruženja a sve u skladu sa zakonom
- Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- Razmjena iskustava i saradnja sa istim i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
- Pomoć I podrška pri organizovanje humanitarnih koncerata,aukcija slika i sličnih manifestacija u cilju ostvarivanja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom

Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 4
Broj članova: 15
Broj volontera/ki: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: - Banka Koštane rži u Bosni i Hercegovini
Bilans uspjeha za prethodnu godinu: /
Važne informacije za potencijalne partnere: /
Kod udruženja: 321518782895
Dodano: 2018-02-16 12:31:14 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni