Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Udruženje Roma "Euro Rom"

Udruženje Roma "Euro Rom"

Udruženje Roma
Općina: Tuzla
Adresa: Bosne Srebrene SKC Mjedan
Kontaktna osoba: Admira Biberović
eurorom_bh@yahoo.com
Telefon: 05228884
Fax: 035228884
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://euro-rom.org/cms/
Misija: Udruženje Roma “Euro Rom” je nevladina, nepolitička, vanstranačka organizacija koja djeluje na području TK s posebnim osvrtom na Općini Tuzla. Udruženje kroz svoje aktivnosti: programima edukacije, pokretanjem inicijativa u saradnji sa drugim romskim i neromskim nevladinim organizacijama zalaže se za bolju i bržu integraciju Roma u društvenu zajednicu.
Vjerujemo da ćemo u budućnosti uz adekvatnu edukaciju steći nova znanja, iskustva, vještine, samopouzdanje i razviti međuljudske odnose i time ćemo se lakše integrisati u društvenu zajednicu.

Vizija: Civilno društvo u kojem romski narod ima ravnopravnost u svakom segmentu.
Broj osoba na ugovoru o radu: 9
Broj povremeno zaposlenih osoba: 50
Broj volontera/ki: 20
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na regionalnom nivou

Implementirani projekti: 1.Podrška Romima, učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo, koji finansira i tehnički podržava Romski obrazovni fond (REF) u partnerstvu sa organizacijom World Vision Bosna i Hercegovina, a koji implementira Udruženje Roma “Euro Rom”.
U iznosu od 373.504EUR. Period implementacije 2015-2018. godine.
2. Efikasnija raspodjela i utrošak finasijskih sredstava namjenjenih za Rome u budžetima općina TK-a, finansiran od Fonda otvoreno društvo u BiH.
U iznosu od 8.844,00KM. Period implementacije 2016./2017. godine.
3. Socijalna inkluzija romske djece kroz redovan sistem obrazovanja – faza II, koji finansira IN fondacija Banja Luka.
U iznosu od 14.855,80EUR. Period implementacije 2016./2017. godine.
4. Podrška radu Odbora za Rome pri Vijeću Ministara BiH u 2015/2016 godini, finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
U iznosu od 20.000,00KM Period implementacije 2016./2017. godine.
5. Poboljšanje infrastukture u romskom naselju Krojčica u općini Tuzla, finansira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
U iznosu od 45.000,00KM. Period implementacije 2016/2017. godine.
6.Dalje jačanje DOTS Strategije u BiH Unapređenje plana borbe protiv tuberkuloze uključujući Cilj 5 - Poboljšati kontrolu tuberkuloze u romskoj populaciji i drugim vulnerabilnim grupama
U iznosu od 140.000,00KM. Period implementacije 2011. - 2016. godine.
7.Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije-Faza IV, fiansiran od Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
8."Mladi aktivni na tržištu rada"finansiran od FOD BiH
9."Ojačani kapaciteti mladih Roma" finansiran od Grada Tuzle

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 410.731 KM
Kod udruženja: 101518512388
Dodano: 2018-02-13 10:08:26 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni