Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Centar za podršku Roma

Centar za podršku Roma

Centar za podršku Roma
Općina: Kakanj
Adresa: Selima ef. Merdanovića bb
Kontaktna osoba: Mujo Fafulić
romalekakanj@yahoo.com
Telefon: 032553451
Fax: 032553451
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://czp-romalen.com/
Misija: Poboljšanje životnih uslova romske populacije na području cijele Bosne i Hercegovine; podrška očuvanju jezičkog, kulturnog i nacionalnog identiteta Roma, pružanje pomoći podrške djeci , omladini , starim i iznemoglim osoba kao i na zalaganju za ravnopravnost spolova ( gender ) , kroz implementaciju Akcionih planova ( obrazovanje , stambeno zbrinjavanje , zdravstvena zaštita i zapošljavanje.)
Vizija: Učiti,živjeti,postojati i ostaviti nešto iza sebe da traje i da se okreće.
Broj osoba na ugovoru o radu: 6
Broj povremeno zaposlenih osoba: 50
Broj članova: 0
Broj volontera/ki: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na entitetskom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: 1. Radno osposobljavanje i uprazavanje slobodnog vremena Roma na Opcini Kakanj Fond otvoreno Društvo - FOD 2005
2. Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj Fond otvoreno Društvo - FOD 2006
3. Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj CARE Internacional 2007
4. Edukacija romske djece Federalno ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport 2008-2009
5. Opismenjavanje romske djece i zena Caritas BiH 2009-2010
6. Promocija Akcionih planova za rjesavanje problema Roma u BiH FOD 2009-2010
7. Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2010-2011
8. Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2011-2012
9. Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2012-2013
10. Svijest i edukacija zena Romkinja i ne-Romkinja o vaznosti ocuvanja reproduktivnog zdravlja Dorcas Aid International 2010-2012
11. Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2010-2011
12. Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2012-2013
13. Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2010-2011
14. Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2012-2013
15. Inkluzija romske djece u osnovno obrazovanje Roma Education Fund 2013-2015
16. Prevencija i suzbijanje pojave HIV-a na podrucju 24 Opcine u Federaciji i Brčko Distriktu GLOBALNI FOND, UNDP, WORLD VISION 2011-2016
17. Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama rođenim prije 09.05.1945.god koji su preživjeli Holokaust IOM 2013-2015
18. Povečanje obrazovne inkluzije romske djece s područja općina Kakanj i Visoko FOD 2015.
19. RPA – Osnivanje Prve političke Akademije u BiH ( RPA) i organizovanje 3 radionice u cilju animiranja romske populacije za izlazak na Izbore Vijeće Evroope Juli , august , septembar 2016
20. RPA- Organizovanje 2 treninga za 20 potencijalnih odbornika , članova RPA te organizovanje 10 radionica u cilju animiranja romske populacije za izlazak na B10 2016 Vijeće Evroope August , septembar , oktobar 2016
21. RPA-Organizovanje finalnog treninga za odabrane kandidate u općinskim vijećima i za mlade ljude iz romskih zajednica koji imaju ambicije da se u budućnosti bave politikom Vijeće Evroope Decembar 2016.
22. ROMED- Organizovanje sastanaka Lokalnih Akcionih Grupa i sastanaka sa članovima romskih zajednica i medijatorima Vijeće Evroope Januar – decembar 2016.
23. IOM-Identifikacija 100 ososba romske populacije rođenih do 09.05.1945 godine i koji su pretrpjeli poplave u maju 2014 godine IOM -Internacionalna organizacija za migracije Juli , august , septembar 2016
24. ZAVOD- Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije sa područja kantona : Zeničko – Dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton Federalni Zavod za Javno zdravstvo FBiH Januar- Juli 2016.
25. CENTAR-Centar za podršku , informisanje i zajedničko djelovanje 28 romskih organizacija sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton FOND OTVORENO DRUŠTVO Februar – Decembar 2016.
26. REF- Povećanje i zadržavanje romske djece u osnovnom obrazovanju na području općine Kakanj ROMA EDUCATION FUND Septembar – Decembar 2016 * projekat će se implementirati i tokom 2017 godine
27. TB- Poboljšanje TB kontrole u romskoj populaciji i ostalim ranjivim populacijama na području BiH GLOBALNI FOND, UNDP, WORLD VISION Program se implementira od 2011. godine do
Juna 2016.
28. LINC-Promovisanje sistematskih promjena za osiguranje adekvatnog odgovora na potrebe Roma “ WORLD VISION Program se implementira od 2013 godine do Septembara 2016.
29. INF- Poboljašanje kvaliteta obrazovanja romske populacije kroz edukativne radionice IN FONDACIJA Novemabar 2016- Septembar 2016
30. FOD- Sačuvaj svoja prava i nakon migracija FOND OTVORENO DRUŠTVO Juli , august , septembar , oktobar 2016
31. MINISTARSTVO – Identifikacija romske djece i odraslih sa područja općine Kakanj , Zenica i Vitez bez lične dokumentacije FEDERALNO MINISTARSTVO ZA NAUKU, KULTURU I SPORT Juli , august , septembar 2016
32. OPĆINA KAKANJ – Sufinansiranje aktivnosti po pitanju rješavanja administrativnih problema romske populacije , zdravstvenog osiguranja , kulture , obrazovanja i dr. OPĆINA KAKANJ Februar – Decembar 2016.
33. SAPNA- Stambeno rješavanja problema sa područja općine Sapna Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH , World Vision Februar-Juni 2016.
34. OSTALE AKTIVNOSTI -predstave , treninzi , ulične akcije , javni dođaji , kampanje , obilježavanje romskih praznika i važnih datuma za romsku populaciju UNFPA , WORLD VISION , OPĆINA KAKANJ, MINISTARSTVO ZE-DO KANTONA Januar-Decembar 2016.
35. ZAVOD- Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije sa područja kantona : Zeničko – Dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton Federalni Zavod za Javno zdravstvo FBiH Mart- August 2017.
36. CENTAR-Centar za podršku , informisanje i zajedničko djelovanje 28 romskih organizacija sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton FOND OTVORENO DRUŠTVO Februar – Decembar 2017.
37. UNICEF – Poboljšanje dobrobiti djece u romskim zajednicama u općini Kakanj UNICEF BOSNE I HERCEGOVINE Februar 2017. – Februar 2018.

* projekat će se implementirati i tokom 2018 godine
38. REF- Povećanje broja romske djece u osnovnom obrazovanju na području općine Kakanj ROMA EDUCATION FUND Oktobar 2017- Septembar 2018.

* projekat će se implementirati i tokom 2018 godine
39. Švicarska Ambasada- Povećanje inkluzivnog obrazovanja romske populacije sa područja općine Kakanj promovisanjem Zakona o zabrani diskriminacije ŠVICARSKA AMBASADA U BOSI I HERCEGOVINI Septembar 2017. –August 2018.

* projekat će se implementirati i tokom 2018 godine

40. World Vision- Razvoj životnih vještina kod djece uzrasta 12-18 godina WORLD VISION Juni – Septembar 2017.
41. FOD- Integracija romske djece u obrazovni sistem FOND OTVORENO DRUŠTVO Juli- Oktobar 2017.
42. MINISTARSTVO – Podrška osnovnom obrazovanju romske djece sa područja općine Kakanj te učenju/očuvanju romskog maternjeg jezika MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH Februar – Maj 2017.
43. OPĆINA KAKANJ- Sufinansiranje aktivnosti po pitanju rješavanja administrativnih problema romske populacije, zdravstvenog osiguranja, culture, obrazovanja id r. OPĆINA KAKANJ April – Decembar 2017.
44. FZZZ – Sufinansiranje za zapošljavanje Roma po Programu 2015. i 2016. Federalni Zavod za zapošljavanje Januar – Decembar 2017.
45. Caritas Švicarske – Sporazum o saradnji u realizaciji projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma 2016-2017 u općini Kakanj” CARITAS ŠVICARSKE Februar – Decembar 2017.
46. Švicarska Ambasada – Hitna interventna pomoć za promrzle u Januaru 2017. Ambasada Švicarske Januar – Februar 2017.
47. World Vision – Pružanje hitne pomoći najugroženijim porodicama World Vision Januar 2017.
48. OSTALE AKTIVNOSTI – pružanje podrške tokom odlaska na liječenje, organizacija radionica u cilju edukacije o legalnim i nelegalnim migracijama, nabavka školskog pribora za djecu, nabavka novogodišnjih paketića za djecu, organizovanje Javnih kampanja i drugo WORLD VISION, OPĆINA KAKANJ, PHAROS Januar – Decembar 2017.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 405.670,00 KM
Važne informacije za potencijalne partnere: Mi smo nevladina organizacija koja obezbjeđuje različitu vrstu pomoći i podrške Romima u lokalnoj zajednici. Organizacija je osnovana 30. augusta 2004. godine. Do sada smo implementirali preko 80 projekata i vodeća smo organizacija za 30 romskih organizacija sa područja 4 kantona koje zajedno čine Resursni Centar Kakanj. Naš cilj se fokusira na obezbjeđivanje različite vrste podrške romskoj populaciji koji žive u romskim zajednicama na polju zdravstvenog osiguranja, stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja kao i poboljšanja pristupa osnovnim uslugama.
Kod udruženja: 11518093209
Dodano: 2018-02-08 12:32:53 ; Zadnja izmjena: 2018-02-08 12:34:18 ;   

Korisnički meni