Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo Vijeće mladih Stari Grad Sarajevo

Vijeće mladih Stari Grad Sarajevo

Vijeće mladih Stari Grad Sarajevo
Općina: Sarajevo - Stari Grad
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br.7
Kontaktna osoba: Mrnjavac Ajla
mrnjavac.ajla@gmail.com
Telefon: 061564953
Fax: 033843968
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/vmosgs/
Misija: Misija Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo je postati krovna
organizacija na području Općine Stari Grad Sarajevo koja predstavlja i
zastupa interese mladih i omladinskih udruženja koristeći resurse
udruženja članica Vijeća mladih.

Vizija: Naša vizija je postojanje društva u kojem svi mladi imaju pravo da
učestvuju u procesu donošenja odluka, mogućnost da razvijaju znanja,
vještine i potencijale individue, te obavezu da aktivno sudjeluju u civilnom
društvu koje ih cijeni i poštuje.

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 900
Broj volontera/ki: 8
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Implementirani projekti: Održavanje Kancelarije za mlade Općine Stari Grad Održavanje i upravljanje KZM
Neformalno obrazovanje mladih Kako da Vaš CV postane Vaša štela?
Omladinski
aktivizam;
neformalno
obrazovanje mladih Inkluzija mladih u lokalnu zajednicu
Održavanje Kancelarije za mlade Općine Stari Grad Grant za opremanje Kancelarije za mlade Općine Stari Grad
Održavanje Kancelarije za mlade Općine Stari Grad Održavanje i upravljanje KZM
Održavanje Kancelarije za mlade Općine Stari Grad Održavanje i upravljanje KZM
Neformalno obrazovanje Zona aktivizma
Mladi i aktivizam Zona zagovaranja
Jačanje i istraživanje nevladinih organizacija Jačanje kapaciteta omladinskih nevladinih organizacija na području Općine Centar Sarajevo

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: 39.659
Važne informacije za potencijalne partnere: Vijeće mladih Stari Grad je krovna organizacija 9 organizacija mladih u Opštini Stari Grad. Veliki broj mladih osoba u nasim prosotrijama provodi svoje aktivnosti te im samim tim zelimo pruziti podrsku u vidu njohovog angazmana u lokalnoj zajednici.
Kod udruženja: 151517824568
Dodano: 2018-02-08 08:25:59 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni