Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ostalo AKCIJA PROTIV SIDA-e

AKCIJA PROTIV SIDA-e

AKCIJA PROTIV SIDA-e
Općina: Banja Luka
Adresa: Sime Matavulja 7
Kontaktna osoba: Marina Makivić
marina.m@aaa.ba;aaa@blic.net
Telefon: 051437970
Fax: 051437970
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.aaa.ba
Misija: Akcija radi na kreiranju okruženja za efikasnu prevenciju HIV/AIDS-a i bolji kvalitet života PLHIV na teritoriji RS kroz pružanje usliga, podršku i pomoć, edukaciju i informisanje, promovisanje zdravih stilova života, zastupanje interesa rizičnih skupina i osoba koje žive sa HIV/AIDS-om u RS.
Vizija: BiH država u kojoj će se postepeno smanjivati broj novoinficiranih osoba virusom HIV-a i stvoriti okruženje koje će omogućiti svim osobama koje žive sa HIV-om dug, kvalitetan i zdrav život.
Broj osoba na ugovoru o radu: 10
Broj povremeno zaposlenih osoba: 8
Broj volontera/ki: 15
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na državnom nivou

Implementirani projekti: - Implementacija, organizacija Prve škole za peer edukatore u BiH.
- Organizacija preko 200 okruglih stolova, tribina i predavanja na temu HIV/AIDS-a.
- Seminar za peer edukatore "Snaga promjene".
- Tradicionalno organizovanje obilježavanja 1. decembra- Svjetskog dana AIDS-a već 10 god.
- Implementacija, organizacija graffiti party, condoms party, koncerti...
- Seminari i razne vrste edukacije ( opšta populacija, mladi raznih uzrasta, roditelji, nastavnici, medicinsko osoblje, policija idr.)
- Istraživanje "koliko ljudi zaista znaju o AIDS-u", 2000 učesnika, 10 gradova.
- Gostovanje u mnogim radio emisijama.
- Implementacija besplatnog INFO AIDS telefona.
- RAR ( brza procjena i odgovor) istraživanje u BiH povezano sa HIV.
- Učestvovanje u pisanju protokola za tretman HIV/AIDS-a u BiH.
- Učestvovanje u pisanju nacionalne strategije za prevenciju HIV/AIDS-a u BiH.
- Učestvovanje u pisanju VCCT protokola za BiH podržano od strane oba ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
- Istraživanje seksualnog ponašanja seksualnih radnica na području Banjalike.
- Istraživanje "Mladi ljudi prodaju seks", UNICEF.
- Istraživanje trgovine ljudima u BiH, Save the Children.
- Pomoć Klinici za infektivne bolesti u obezbjeđivanju testova, materijala i sl.
- Pravo da znam- RAR istraživanje, UNICEF BiH.
- Bio-behavioralno HIV istraživanje sa populacijom pod visokom rizikom ( MSM, SW).
- Koordinirani državni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom razrušenom području, Globalni Fond.

Važne informacije za potencijalne partnere: PRUŽAMO USLUGE:
1. Savjetovanja o HIV/Aids-u i polno prenosivim infekcijama.
2. Savjetovanja prije i poslije testiranja.
3. Psihološkog savjetovanja.
4. Besplatnog testiranja na HIV.
5. Distribucije prezervativa i lubrikanata.
6. Razne vrste edukacija za opštu mpopulaciju, mlade raznih uzrasta, roditelje, nastavnike, medicinsko osoblje, policiju idr.

Kod udruženja: 31341320592
Dodano: 2012-01-16 05:48:03 ; Zadnja izmjena: 2012-07-03 09:04:19 ;   

Korisnički meni