Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ženska udruženja INFOTEKA Zenica - ženski informaciono dokumentacioni centar

INFOTEKA Zenica - ženski informaciono dokumentacioni centar

INFOTEKA Zenica - ženski informaciono dokumentacioni centar
Općina: Zenica
Adresa: Mejdandžik 4, 72 000 Zenica, BiH
Kontaktna osoba: Selma Hadzihalilovic
infoteka@infoteka.org.ba
Telefon: 032446260
Fax: 032446261
Web adresa ili link na društvenoj mreži: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002981762023
Misija: INFOTEKA je dobrovoljno, nestranačko i samostalno udruženje građanki i građana okupljenih oko feminističkih principa, opštih principa nenasilja u odnosu na spol, principa nediskriminacije, ženskih ljudskih prava i ljudskih prava uopšte.

Osnovni okvir zalaganja za eliminaciju diskriminacije nam je CEDAW - UN Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (BH preuzela sukcesijom 1993. godine).

Osnovni cilj INFOTEKE je unaprijediti kvalitet života žena i djevojčica u BiH, sa posebnom pažnom na:

• Život bez nasilja
• Obrazovanje, rad i ekonomsku neovisnost
• Informisanje i slobodu govora
• Jednaku društvenu i političku participaciju
• Opšte i reproduktivno zdravlje i planiranje porodice
• Seksualno zdravlje i seksualnost
• Rodni i seksualni identitet
• Socijalna prava i zaštitu
• Posjedovanje i raspolaganje privatnom imovinom
• Zdrav i čist okoliš

Vizija: Život bez nasilja i svih odlika diskriminacije.
Broj osoba na ugovoru o radu: 1
Broj povremeno zaposlenih osoba: 3
Broj volontera/ki: 4
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: Projekat podrške mladim ženama i djevojkama romske nacionalnosti uz podršku OSCE BiH.

Radionice osnaživanje mladih žena i djevojaka uz podršku Global Fund For Women.

Speak Up - projekat jačanja političke i društvene angažiranosti mladih žena i djevojaka uz podršku Ambasade SAD u BiH.

Ulične akcije sa ciljem podizanja svijesti o nasilju i diskriminaciji nad mladim ženama i djevojkama.

Učešće u radu državnih i regionalnih kao i međunarodnih mreža sa ciljem borbe protiv svih oblika nasilja i diskriminacije nad mladim ženama i djevojkama, poput RING Mreža, Ženski Sud, Rise with the prize, GAIN.

Važne informacije za potencijalne partnere: INFOTEKA je registrovana kao udruženje pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE-DO kantona pod rednim brojem 06-05-7020/09

JIB: 4218660590005

Broj računa: Moja banka d.d. Sarajevo 137-480-6002017236

Kod udruženja: 141324717993
Dodano: 2011-12-20 07:19:16 ; Zadnja izmjena: 2011-12-24 04:13:53 ;   

Korisnički meni