Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Ženska udruženja Asocijacija za likovne umjetnosti i dizajn - PLANET design

Asocijacija za likovne umjetnosti i dizajn - PLANET design

Asocijacija za likovne umjetnosti i dizajn - PLANET design
Općina: Zenica
Adresa: Jevrejska 1
Kontaktna osoba: Melisa H.Ljubović
info.ateljeplanet@gmail.com
Telefon: 061080872
Fax: 032401050
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.gallery-planet.com
Misija: Udruženju “Planet design” Zenica je osnovni cilj zagovaranje općeg ljudskog prava na obrazovanje i kulturno sudjelovanje u društvu, kao i doprinos popularizaciji i razvoju kulture, umjetnosti i dijaloga u okviru iste.
Također, namjera je skrenuti pažnju javnosti, naročito mladih i djece, na kulturno-umjetničke vrijednosti, te podstaći njihov razvoj u intelektualnom i umjetničkom smislu.

Galerija je dala novi legitimitet gradu Zenici kao kulturnoj i urbanoj sredini. Ona funkcioniše kao promo centar za kulturu, umjetnost, dizajn i arhitekturu. Predstavljamo afirmisane umjetnike iz zemlje i šire, a vrata otvaramo mladim perspektivnim umjetnicima da predstave svoj rad široj publici. Ona će uvijek biti
jedinstvena po svom senzibilitetu i u svakom slučaju njegovaće savremeno,
aktuelno stvaralaštvo.

Vizija: Slijedeći zadatke i ciljeve djelovanja u društvu, Udruženje „Planet design“
organizirati seminare, radionice i predavanja o ljudskim pravima, pravima i statusu žena u našem društvu, o pravima nacionalnih manjina, vršiti razmjenu znanja i
iskustva s umjetnicima, piscima, profesorima i stručnjacima iz cijelog regiona i svijeta, saradnju s kulturnim ustanovama i organizacijama u regiji.
Neke od aktivnosti koje sprovodi Udruženje u prostorijama svog ateljea i galerije su: organizacija umjetničkih izložbi, naprednih treninga, susreta, promocija, rezentovanje književnih djela i poezije, te aktivnosti na koje smo posebno ponosni, a uključuju rad
sa djecom i mladima – kroz bazične i napredne kreativne radionice.

Galerija u okviru svojih programskih aktivnosti redovno organizira artradionice za djecu od 5 do 10 godina.
Završetak prvog ciklusa radionica obilježen je izložbom dječjih radova u ateljeu/galeriji “Planet” u mjesecu maju 2012.godine. Izložbi su prisustvovali članovi i
voditelji udruženja, roditelji, gosti, te predstavnici lokalnih medija i portala.

Galerija Planet drži do toga da djeluje kao društveno odgovorna organizacija,
te je, između ostalog, dječija izložba pod nazivom „Djeca djeci“ nosila prodajno-humanitarni karakter. Kompletni doprinos od prodaje dječijih radova i sličnih ktivnosti koje će galerija organizovati u sljedećem periodu, pripada fondu organizacije koji je namjenjen za pomoć djeci bez roditeljskog staranja, štićenicima Doma Porodice u Zenici, te djeci i roditeljima sa nedovoljnim sredstvima za obrazovanje i usavršavanje u sferama umjetnosti.

U našoj organizaciji su glasački odbor svi asistenti, aktivisti i volonteri raznih uzrasta te učestvuju u implementaciji novih projekata. Svima njima pružamo priliku da se profesionalno nadograde i prenesu stečeno znanje na naše najmlađe.

Broj osoba na ugovoru o radu: 3
Broj povremeno zaposlenih osoba: 6
Broj članova: 26
Broj volontera/ki: 16
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Kod udruženja: 31363721734
Dodano: 2013-03-19 13:43:32 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meni