Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Udruženja za zakonodavstvo, zastupanje i javnu politiku Udruženje za razvoj i afirmaciju društva BNL- Building New Lives

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva BNL- Building New Lives

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva BNL- Building New Lives
Općina: Sarajevo - Centar
Adresa: Panjina Kula do 90, Sarajevo
Kontaktna osoba: Aida-predsjednica udruženja BN
adia.hodzic@gmail.com
Telefon: 062758247
Fax: 033237607
Web adresa ili link na društvenoj mreži: www.bnl.co.ba email: info@bnl.co.ba
Misija: MISIJA udruženja BNL je jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine putem podizanja svijesti i afirmacije pojedinaca i društvene zajednice kroz različite aktivnosti i programe koji imaju za cilj razvoj i napredak BiH društva.
Vizija: VIZIJA udruženja BNL je vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao napredno društvo koje će doprinjeti što kvalitetnijem i perspektivnijem životu svih BiH građana.

Naš ključ: Putem afirmacije i razvoja društva stvaramo svijet boljih i pristupačnih mogućnosti…mogućnosti za sve!

"Through affirmation and development of society we are building new lives".

Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 8
Broj članova: 25
Broj volontera/ki: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: -
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: udruženje koje radi s mladima
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou
  • na državnom nivou
  • na međunarodnom nivou

Implementirani projekti: 1.Projektna edukacija za nastavnike,
2.edukacija iz engleskog jezika za učenike sa posebnim potrebama, 3.BIH&EU-problems and perspective,
4.CBY ili Creative BH Youth,
5.Sport za mlade,
6.Čuvaj okolinu-ozdravi sredinu,
7.projekat prevencije maloljetničke delikvencije "Mir i tolerancija do solidarnosti i stvaranja",
8.Sportom do zdravlja, i sl.

Bilans uspjeha za prethodnu godinu: -
Važne informacije za potencijalne partnere: Udruženje BNL je organizacija koja je uvijek otvorena za suradnju sa nevladinim i vladinim sektorom, jer povezivanjem i suradnjom s drugim organizacijama i institucijama za što je udruženje uvijek otvoreno, omogućiće se realiziranje konkretnih akcija i programa s ciljem razvoja i jačanja BH društva.
Kod udruženja: 71325058450
Dodano: 2011-12-16 07:50:22 ; Zadnja izmjena: 2011-12-28 02:47:36 ;   

Korisnički meni