Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Udruženja za zakonodavstvo, zastupanje i javnu politiku Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo

Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo

Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo
Općina: Sarajevo - Stari Grad
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 7
Kontaktna osoba: Azra Džaferbegović
dzaferbegovic@hotmail.com
Telefon: 062864167
Fax: 0
Web adresa ili link na društvenoj mreži: https://www.facebook.com/vijece.mladih.stari.grad
Misija: Misija Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo je postati krovna organizacija na području Općine Stari Grad Sarajevo koja predstavlja i zastupa interese mladih i omladinskih udruženja koristeći resurse udruženja članica Vijeća mladih.
Vizija: Naša vizija je postojanje društva u kojem svi mladi imaju pravo da učestvuju u procesu donošenja odluka, mogućnost da razvijaju znanja, vještine i potencijale individue, te obavezu da aktivno sudjeluju u civilnom društvu koje ih cijeni i poštuje.
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: 2
Broj članova: 6
Broj volontera/ki: 200
Je li udruženje član vijeća mladih: DA
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: vijeće mladih / omladinski savjet
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou

Kod udruženja: 31397119763
Dodano: 2013-01-11 02:29:25 ; Zadnja izmjena: 2014-04-10 02:49:38 ;   

Korisnički meni