Početna      Pretraga      Dodaj udruženje      O nama      Kontakt  

Početna Udruženja za zakonodavstvo, zastupanje i javnu politiku UDRUŽENJE PRAVNI SAVJETNIK

UDRUŽENJE PRAVNI SAVJETNIK

UDRUŽENJE PRAVNI SAVJETNIK
Općina: Novi Grad
Adresa: Hajrudina Šabanije 28 F
Kontaktna osoba: Adnan Ohranović, Kajan Mirza
adnan_ups@hotmail.com
Telefon: 061707708
Fax: 033000000
Misija: Pružanje besplatne pravne pomoći, saradnja sa drugim sličnim organizacijama i udruženjima, te edukacija članova udruženja
Vizija: Razvijati sistem pružanja besplatne pravne pomoći, olakšavati mladima da stiču neophodna znanja i vještine za samostalan rad
Broj osoba na ugovoru o radu: -
Broj povremeno zaposlenih osoba: -
Broj članova: 10
Je li udruženje član vijeća mladih: NE
Udruženje je: Domaće
Udruženje je: omladinsko udruženje
Na kojem području djeluje udruženje:
  • na lokalnom nivou
  • na regionalnom nivou

Kod udruženja: 131342534637
Dodano: 2012-06-13 04:25:42 ; Zadnja izmjena: 2012-07-17 10:20:22 ;   

Korisnički meni